Брой 13 (270), 18-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с Мартин Димитров - председател на парламентарната Комисия по икономическа политика


Председателят на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към 41-то Народно събрание Мартин Димитров се срещна с Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Цветан Симеонов запозна госта с аналитичните проучвания на Палатата и изпълнението на икономическите й програми.

Обсъдени бяха възможните политики с основна цел – да се запазят постиженията на българската икономика през последните години, като макроикономическата стабилност и устойчивост, както и основните стъпки за насърчаване на растежа и преодоляване на негативните ефекти от кризата. Коментирано беше изпълнението на антикризисните мерки.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ново лого ще рекламира България като привлекателна туристическа дестинация
Палатата участва в проектите „RECULTIVATUR“ и „SAGITTARIUS“, които също са насочени към развитие на туризма Още
Среща с Мартин Димитров - председател на парламентарната Комисия по икономическа политика
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на ЕК: Необходима е помощ за най-силно засегнатите от кризата
Повече усилия за увеличаване на инвестициите в създаване на работни места, подобряване на уменията и социално приобщаване Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове по прилагането на КСО
Предстои промените да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерски съвет Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП публикува декларации с баркод
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Публикува се заблуждаваща информация за предоставяне на правна закрила върху обектите на интелектуалната и индустриалната собственост
Единствено документите, издадени от Патентното ведомство, имат правна стойност по отношение закрилата на обектите на индустриална собственост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство