Брой 10 (15), 16-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация на ЕК: Улесняване на безналичните плащания

Европейската комисия провежда обществена консултация за това как на пазаруващите в ЕС да се осигурят по-добри възможности за избор на методи за безналични плащания, особено по интернет, като се стимулира конкуренцията на пазара на електронни плащания.

Когато купувате нещо от друга страна в ЕС, таксата за използване на предпочитания от вас начин на плащане не трябва да е по-висока от тази у дома.

Банковите карти и смартфоните предлагат бързи и удобни начини за купуване на продукти и услуги, особено по интернет. Липсата на конкуренция в ЕС обаче води до наличието на неефективни системи за електронни плащания, високи разходи и ограничен избор за купувачите и продавачите.

Комисията търси начини за стимулиране на конкуренцията и иновациите.

Като първа стъпка ЕС иска да проучи общественото мнение относно постигането на тези цели. В документ за обсъждане са очертани някои от проблемите и възможни начини за тяхното решаване:

  • конкуренция – подобряване на достъпа до пазара за съществуващите доставчици на платежни услуги и улесняване на навлизането на нови предприятия на пазара;
  • сигурност и защита на данните – насърчаване на хората да използват алтернативи на плащането в брой чрез повишаване на тяхната сигурност;
  • ясна информация за таксите – защита на потребителите от скрити такси и поддържане на ниско равнище на цените чрез предоставяне на възможност за сравняване на различните платежни услуги;
  • системи, които работят в цяла Европа – въвеждане на общи технически стандарти, за да се подобри съвместимостта. В момента различията между отделните страни означават например, че банкови карти често не могат да бъдат използвани извън страната, в която са издадени.

Онлайн консултацията (EN) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/card_internet_mobile_payments_en.htm  ще продължи до 11 април 2012 г. Получените коментари ще бъдат взети предвид при определяне на следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Очаква се тези стъпки да бъдат обявени преди юли.

Всички предложения въз основа на консултацията ще бъдат използвани за допълване на вече съществуващите общи европейските стандарти за електронни плащания.

Прилагането на правилата на ЕС за онлайн търговия е от съществено значение за защитата на купувачите и изграждането на доверие сред потребителите. ЕС извършва редовни проверки на уебсайтове, предлагащи потребителски стоки и услуги.

Последната проверка бе на около 500 уебсайта за потребителски кредити. Бе установено, че 70% от тях нарушават правилата на ЕС за защита на потребителите. От компаниите, които стоят зад уебсайтовете, ще бъде поискано да ги коригират и срещу тях могат да бъдат заведени съдебни дела, ако не го сторят.

НОВИНИ ОТ БТПП
Непрекъснато се разширяват приложенията на електронния подпис
БТПП предлага процедура по прилагане на квалифициран електронен подпис Още
АС при БТПП подпомага с добри практики арбитражната институция в Косово
Председателят на БТПП се срещна с гл. секретар на Арбитражния съд на Косово. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИТ е партньор по проект „Европейска седмица на е-уменията 2012”
Целта е да се подпомогнат младите хора в Европа да получат по-добри възможности за професионално развитие чрез използване на информационните технологии. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК: Улесняване на безналичните плащания
Консултацията ще продължи до 11 април 2012 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска национална изложба в гр. Доха, Държавата Катар
Бизнес форум за разширяване на трансграничните възможности