Брой 96 (101), 18-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РТПП/К

Покана за участие в строително изложение в Русе


Русенска търговско-индустриална камара, партньор по проект CBC Fairs – Сътрудничество за трансгранични изложения, финансиран по Оперативна програма трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013, отправя покана към представителите на бизнеса да се включат като изложители в първото за град Русе мобилно строително изложение.

В рамките на проекта това е втората мащабна инициатива, която ще се реализира в партньорство с румънската организация Европроджект и Търговско-промишлена палата - Враца. Първият мобилен строителен панаир, от общо 4 предвидени, бе организиран в края на м. април 2012 година и привлече повече от 60 участиници и над 1000 посетители от окръг Олт- Централна Южна Румъния.

Русенска търговско-индустриална камара предоставя възможността за включване на фирми като изложители, представяйки своя бизнес на изложебена площ от 9 кв. метра в 3-дневно строително изложение, което се организира в периода 22 - 24 юни 2012 г. Специалната панаирна тента, в която са подредени щандовете, ще бъде разположена на паркинга на най-новия строителен хипермаркет Баумакс, намиращ се на бул. Липник 131.

В изложението могат да участват компании с предмет на дейност строителство, обзавеждане, екстериор, строителни материали, ремонтно довършителни работи и други, свързани с описаните дейности.

Участието в изложението е напълно безплатно!

Ако желаете да бъдете включен като изложител е необходимо:

  • Да попълните и изпратите регистрационния формулар, който ще намерите по-долу на български и английски език, на имейл info@rcci.bg или факс 082/ 825 873.
  • Да ни изпратите кратка презентация на Вашата фирма на български и английски език, съдържаща окло 300 думи и до 6 снимки на Вашите продукти.
  • Да сключите договор за участие, където ще бъдат уредени взаимоотношенията между организатора и участника (договорът ще Ви бъде изпратен допълнително при потвърждение).

Изложбените щандове ще бъдат предоставяни по реда на постъпване на формулярите за участие!

Краен срок за подаване на регистрационните формуляри: 8 юни 2012 г.  За допълнителна информация: тел.: 082/ 825 875.

Покана за включване в изложението
Регистрационен формуляр

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на бизнеса и научните среди участваха в кръгла маса на Съвета по иновации към БТПП
Обсъдена бе ролята на бизнеса и науката за планирането на средствата за модернизация на българската индустрия Още
Среща в БТПП с новоназначения посланик на България в Тунис
Очаква се откриване на посолство на Тунис в София Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в строително изложение в Русе
Русенската търговско-индустриална камара е организатор на изложението като партньор по проект CBC Fairs Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Новият митнически кодекс на Украйна влиза в сила на 1 юни т.г.
Обсъждат се предложения за изменения и допълнения, които да отстранят установени пропуски в новия кодекс Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Rapex за 2011 г. сочи подобрения в системата на ЕС за бързо предупреждение
На първо място сред отстранените от Rapex стоки са облекло, текстилни материали и модни артикули Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство