Брой 21 (2027), 30-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Подобрение на бизнес климата през януари


През януари 2020 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта в сравнение с декември 2019 г., което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността, съобщи днес Националният статистически институт.

Показателят "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 5.0 пункта заради по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Средното натоварване на мощностите нараства с 1.7 пункта в сравнение с три месеца по-рано и достига 78.0%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 32.8 и 32.3% от предприятията.

Очакванията на мениджърите са продажните цени в промишлеността преобладаващо да останат без промяна през следващите три месеца.

През януари показателят "бизнес климат в строителството" намалява с 1 пункт, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2019 г. и се оценява на 8.5 месеца. Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до подобрение на дейността в краткосрочен план.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Що се отнася до продажните цени в строителството, са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1.9 пункта в резултат на по-резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнес състоянието през следващите шест месеца се запазват, като и очакванията им за поръчките към доставчиците от вътрешния пазар през следващите три месеца са благоприятни.

Конкуренцията в бранша продължава да бъде основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Очакванията са за известно повишение на пазарните цени през следващите три месеца.

През януари показателят "бизнес климат в сектора на услугите" запазва нивото си от декември 2019 г. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните проблеми за дейността продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, въпреки че през последния месец се отчита намаление на неблагоприятното им влияние.

Очакванията са продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на МТСП в организирането на кариерни форуми в Европа
За мотивиране завръщането на млади специалисти в България Още
Среща с Камарата на инсталаторите
Обсъждане на възможности, тенденции и предизвикателства пред фирмите от инсталационния сектор Още
Двустранни бизнес срещи в рамките на Mobile World Congress 2020
25-27 февруари, Барселона Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа среща по проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”
По линия на Програма Interreg Europe Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Инициативи на румънското председателство на Бизнес съвета на Организацията на Черноморско икономическо сътрудничество
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата през януари
В резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЗХГ стартира информационна кампания за директни плащания 2020
Срещи със земеделските стопани във всички областни градове на страната Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Работна програма на Европейската комисия за 2020 г.: Амбициозна пътна карта за Съюз, който се стреми да постигне повече
ЕК определя следващите стъпки в областта на 5G мобилните мрежи
За да се противодейства на рисковете за киберсигурността Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на изложенията Taipei AMPA и FASTENER TAIWAN
Покана от Тайвански търговски център - София Още