Брой 231 (991), 30-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Цените на производител в промишлеността се понижават през октомври


Цените на производител в промишлеността падат през октомври. Понижението е с 0,6 процента спрямо нивото от предходния месец септември, сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със същия месец на 2014 г. понижението е с 3,8 на сто.

Намаление на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,5%, в преработващата промишленост - с 0,1%. За сметка на това в добивната промишленост е отчетено увеличение с 0.9%.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали, на облекло и при производството на изделия от каучук и пластмаси. Увеличение от НСИ отчитат при производството на напитки - с 1,6%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители.

На годишна база намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - със 7,7%, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Понижение е отчетено и при производството на основни метали, на метални изделия, без машини и оборудване, ремонта и инсталирането на машини и оборудване.

Нарастване на цените се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - със 7,9%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - по 3,3%.

Спрямо предходния месец септември общият индекс на цените на производител се понижава с 0,7% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. 

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали и при обработката на кожи. Ръст статистиката регистрира при производството на напитки и при производството на химични продукти.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2015 г. намалява с 4,5% в сравнение със същия месец на 2014 година.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през октомври 2015 г. е с 4,9% спрямо октомври 2014 година.

По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - със 7,4%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1,1%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0,6%, а увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 6,2%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и при производството на химични продукти - по 5,2%.

Пълните данни на НСИ ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден в БТПП на Българска банка за развитие
Нови кредитни продукти за МСП и за български износители, гаранционни схеми... Още
Покана за семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Значение и начин на закрила на марките, промишлените дизайни, изобретенията и полезните модели Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Редовно общо събрание на Бургаската търговско-промишлена палата
За председател на Управителния съвет бе преизбран инж. Цанко Иванов Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Иновативен здравен мениджмънт на работното място по модела на Швейцария
Българо-румънската търговско-промишлена палата предлага решение, като адаптира за българските условия критериите за прилагането на швейцарския стандарт... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените на производител в промишлеността се понижават през октомври
Най-голямо е намалението при тока, парното и газа Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Могат ли 10 работни групи и доклад на Световната банка да променят средата
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Кредитополучателите ще имат срок от най-малко 14 дни след получаване на проекта на договор, за да решат да изтеглят ли кредита Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, януари 2016 г.