Брой 231 (991), 30-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Редовно общо събрание на Бургаската търговско-промишлена палата

На 24 ноември се проведе редовно Общо събрание на членовете на Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП). Дневният ред включваше приемане на отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет за периода 2010 – 2015 г., приемане на насоки за дейността и бюджет за следващия период и избор на управителен и контролен съвет.

Председателят на Бургаската палата инж. Цанко Иванов представи по-важните моменти от отчета за дейността на УС на БсТПП. Резюмето включваше общ анализ на икономическата обстановка, предоставени становища към БТПП, основни дейности в подкрепа на бизнеса, тенденциите в изменението на броя и структурата на членовете и регистрираните търговски представителства, нови услуги, акценти от международната дейност, работа с държавни,  финансови и образователни институции, дейността на представителствата на БсТПП в общините Средец, Карнобат и Сунгурларе, ЦПО и ИЦ „Европа директно” към Бургаската палата, преглед на финансовата политика за периода, издателската дейност.

В изказванията си членове и партньори на БсТПП изразиха своята удовлетвореност от съвместната работа през изминалия период и вижданията си за посоката на успешното сътрудничество в бъдеще.

Приетите насоки за дейността в периода 2016-2020 г. предвиждат работа по европейски проекти, укрепване на връзката образование-бизнес, поддържане и разширяване диапазона на услугите, насърчаване на предприемачеството и популяризиране на инвестиционния потенциал на Бургас и България.

Изборът на управителен и контролен съвет се проведе съобразно принципите за многоотраслова представителност, компетентност, отговорност, авторитет, приемственост и обновяване. За председател на Управителния съвет бе преизбран инж. Цанко Иванов.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден в БТПП на Българска банка за развитие
Нови кредитни продукти за МСП и за български износители, гаранционни схеми... Още
Покана за семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”
Значение и начин на закрила на марките, промишлените дизайни, изобретенията и полезните модели Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Редовно общо събрание на Бургаската търговско-промишлена палата
За председател на Управителния съвет бе преизбран инж. Цанко Иванов Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Иновативен здравен мениджмънт на работното място по модела на Швейцария
Българо-румънската търговско-промишлена палата предлага решение, като адаптира за българските условия критериите за прилагането на швейцарския стандарт... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените на производител в промишлеността се понижават през октомври
Най-голямо е намалението при тока, парното и газа Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Могат ли 10 работни групи и доклад на Световната банка да променят средата
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Кредитополучателите ще имат срок от най-малко 14 дни след получаване на проекта на договор, за да решат да изтеглят ли кредита Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, януари 2016 г.