Брой 252 (1012), 30-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Стопанската конюнктура през декември 2015 година


През декември 2015 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Това сочат публикуваните днес данни на НСИ.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” остава приблизително на равнището си от предходния месец. Анкетата на НСИ регистрира известно подобрение на производствената активност през последните три месеца. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки намалява, което е съпроводено и с по-резервирани очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на първия фактор.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство. През декември съставният показател „бизнес климат в строителството” намалява с 1.2 пункта в резултат на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-песимистични.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми продължават да бъдат основните пречки за развитието на дейността в отрасъла.

Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 0.7 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно анкетата регистрира и песимизъм в прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в отрасъла очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги. През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 2.6 пункта. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните пречки, затрудняващи дейността на предприятията.

Относно продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца в резултат на по-песимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
В навечерието на 2016 г. имам удоволствието да се обърна към Вас с благодарност за доброто сътрудничество през годината... Още
2015-а — година под знака на юбилея на търговско-промишлените палати в България
Многобройни чествания в цялата страна, организирани от регионалните палати/камари Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложения и конференции за Югоизточна Европа, 5-7 април 2016, София
Енергийна ефективност и възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишно приключване в НАП в периода 30.12.2015 г. - 06.01.2016 г.
НАП предупреди за забавяне в издаването на данъчни удостоверения Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020
Крайната дата за подаване на проектните предложения за първата група целеви анализи е 9 март 2016 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанската конюнктура през декември 2015 година
Общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта в сравнение с ноември Още