Брой 252 (1012), 30-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Покана за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020


Европейската група за териториално сътрудничество /ЕГТС/ ЕСПОН отправя покана за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020.
Целта на целевите анализи на програмата ЕСПОН е да свърже европейската перспектива с процесите на създаване на политики и програмиране в областта на териториалното развитие и сближаването. Заинтересованите страни могат да подават проектни предложения за целеви анализи, които отговорят на техни специфични нужди на ниво политики, както и на нужди за изготвяне на специално определени данни за територията в по-широк контекст. По поканата могат да кандидатстват организации, създаващи политики, практици на национално, регионално и местно равнище, както и управляващи органи и секретариати по програмите, съфинансирани от ЕС.
Целевите анализи се възползват от данните за територията, изготвени по програмата ЕСПОН и директно допринасят за процеса на вземане на информирани решения, свързани с развитието на регионите, градовете и по-големите територии.

Как се извършва набирането на предложения?

Заинтересованите страни разработват проектни предложения и ги подават за оценка в ЕГТС ЕСПОН. За успешните проектни предложения, ЕГТС ЕСПОН ще проведе тръжна процедура и ще предложи на кандидатите необходимата техническа експертиза.
Целевият анализ ще бъде извършен съвместно от заинтересованите страни и експертите, като се комбинират знанието и опитът на избраните кандидати със съществуващи данни за европейската територия в рамките на темата от предложения анализ. Очаква се целевият анализ да постигне резултати в рамките на 12 месеца.

Как се кандидатства?

Крайната дата за подаване на проектните предложения за първата група целеви анализи е 9 март 2016 г.
Предложенията се подават чрез електронна форма за кандидатстване, налична на интернет-страницата на ЕСПОН www.espon.eu, където са публикувани и Насоки за кандидатстване.
Предложенията могат да бъдат подавани от групи заинтересовани страни, споделящи общ аналитичен интерес, а така също и от индивидуални организации/институции. Възможно е да бъдат включени и асоциации от организации/институции, които на европейско ниво участват в изпълнението и управлението на целевите анализи

Как ще бъдат избирани проектите?

Очаква се през 2016 г. да бъдат избрани за изпълнение до 6 предложения, като техният избор ще се осъществява на базата на критерии, включени в Насоките за кандидатстване. Важно е кандидатите внимателно да съобразят своето проектно предложение с изискванията на критериите за избор и да попълнят изцяло формуляра за кандидатстване.

Кой ще оказва съдействие на кандидатите в процеса на подготовка на проектните предложения?

Заинтересованите страни могат да отправят своите запитвания към ЕГТС ЕСПОН на адрес: application@espon.eu

.

НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
В навечерието на 2016 г. имам удоволствието да се обърна към Вас с благодарност за доброто сътрудничество през годината... Още
2015-а — година под знака на юбилея на търговско-промишлените палати в България
Многобройни чествания в цялата страна, организирани от регионалните палати/камари Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложения и конференции за Югоизточна Европа, 5-7 април 2016, София
Енергийна ефективност и възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишно приключване в НАП в периода 30.12.2015 г. - 06.01.2016 г.
НАП предупреди за забавяне в издаването на данъчни удостоверения Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за подаване на проектни предложения за изготвяне на целеви анализи по Програма за сътрудничество ЕСПОН 2020
Крайната дата за подаване на проектните предложения за първата група целеви анализи е 9 март 2016 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанската конюнктура през декември 2015 година
Общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта в сравнение с ноември Още