Брой 188 (1200), 30-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Производствените цени бележат спад през август


Общият индекс на цените на производител през август 2016 г. намалява с 0.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо август 2015 г. е отчетено намаление от 2.7%. Това съобщи Националният статистически институт. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2016 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.7%. 

На годишна база спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 9.1%, в преработващата промишленост - с 2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%.

По-съществено намаление се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.8%, при производството на химични продукти - с 2.2%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.3%, а увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 2.6%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.3%.

В сравнение с юли по-видимо спадат цените в добивната промишленост - с 2.4%, и в преработващата промишленост - с 0.4%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено нарастване - с 0.1%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.6%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.5%, а увеличение е регистрирано при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.3%, и при производството на хранителни продукти - с 0.4%.

Цените на вътрешния пазар спадат за година с 2.7 на сто. Това се вижда най-вече в добивната промишленост - с 2.1%, в преработващата промишленост - с 2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%.

По-ниски цени в преработващата промишленост спрямо август 2015 г. са отчетени при: производството на химични продукти - с 4.6%, производството на основни метали - с 2.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.1%.

Нарастване на цените се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.7%, производството на тютюневи изделия и производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - по 2.6%.

На месечна база вътрешните цени намаляват с 0.2%. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 1.4%, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 0.1%.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и при производството на основни метали - по 0.5%, а увеличение е отчетено при производството на хранителни продукти - с 0.4%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.3%.

Производствените цени на международния пазар спадат с 2.8 на сто за година. В преработващата промишленост спадът е с 2%. Намаление е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 9.5%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 3.0%.

Поскъпване има при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.2%, производството на тютюневи изделия - с 2.4%.

В сравнение с юли цените за международния пазар се свиват с 0.7%. В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 0.7%. По-съществено намаление спрямо предходния месец се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.8%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.6%, а увеличение е отчетено при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.8%, и при производството на хранителни продукти - с 0.3%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция, посветена на либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА
С послание Дунавският регион да се превърне в икономически и екологичен гръбнак на ЕС Още
Посетете търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
1 - 8 октомври, ЦУМ - северен вход Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Резултатите по проект InnoWork бяха представени във Враца
Проследяване на отделните фази от изпълнението на проекта, първоначални очаквания, крайни продукти и резултати Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени бележат спад през август
На годишна база спад на цените е регистриран в добивната и преработващата промишленост Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Споразумението за климата от Париж и действия за бързото му влизане в сила
Основната цел е да се задържи ръста на температурата през този век под 2 градуса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба за издателска и полиграфическа дейност Frankfurt Book Fair 2016
19 – 23 октомври 2016 г., Франкфурт, Германия Още