Брой 188 (1200), 30-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Споразумението за климата от Париж и действия за бързото му влизане в сила


Джовани Ла Вия, ръководител на делегацията на ЕП на конференцията в Париж

В края на 2015 г. 195 страни договориха в Париж първото всеобщо и правно обвързващо споразумение за действия срещу климатичните изменения. Сега на дневен ред стои неговото ратифициране и бързо влизане в сила. Ето какво заяви председателят на комисията по околна среда в ЕП Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия) за ангажимента на Парламента към прилагането на договореностите и за бъдещите предизвикателства.

Споразумението от Париж цели ограничаването на ръста на световната температура в рамките на 2°C. То ще влезе в сила 30 дни след датата, на която то бъде ратифицирано от поне 55 страни, отговарящи за 55% от световните емисии.

В продължение на дълго време се гордеехме с нашата политика за опазване на околната среда, но сега изглежда, че трябва да настигаме страни като САЩ и Китай. Какво се случи и какво може да направи Парламентът?

Ние загубихме много време. След Общото събрание на ООН и Седмицата на климата в Ню Йорк (19-25 септември) вече имаме 60 страни, отговарящи за 47,7% от емисиите, които са ратифицирали Споразумението от Париж.

Ние работим за бързото влизане в сила на споразумението и за ратификацията от ЕС. Първата стъпка е гласуване в комисията по околна среда в ЕП, а после и пленарен вот по време на сесията от 3 до 6 октомври за окончателното потвърждение.

Навременно решение за ратификация от ЕС ще изпрати силен сигнал и ще подчертае водачеството на ЕС и на страните-членки и техните постоянни усилия за решаване на проблема с климатичните промени на международно ниво. Не можем да изпуснем тази възможност.

Кои са основните елементи на споразумението и какво означават те на практика за хората и компаниите в Европа?

Ясно е, че основната цел на да задържим ръста на температурата през този век далеч под 2 градуса. Това означава, че трябва да намалим съществено емисиите на парникови газове.

За тази цел ние ще свършим много законодателна работа по политиката за климата. Работим по решение за споделяне на усилията, касаещо намалението на емисиите в сектори, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии. Трябва да решим как ще допринесем за крайната цел и как ще разпределим усилията между 28-те държави-членки.

Също така работим по насърчаване на енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници за намаляване на емисиите на парникови газове, както и за блокирането на въглероден диоксид в почвата или по друг начин, без да подлагаме на рискове нашата конкурентоспособност.

Следващата конференция за климата - COP22 - ще се проведе от 7 до 18 ноември в Маракеш. Какво ще се случи на нея? Може ли тя да се окаже дори по-голямо предизвикателство?

В Маракеш ние ще започнем процеса на прилагане на политиките след Париж. Планираме да постигнем значителен напредък по ключови елементи от споразумението, включително по рамката за засилена прозрачност, отчитането на напредъка, заявения принос от всяка страна и механизма за спазване на ангажиментите.

 

Европейският съюз си е написал домашното: ние обявихме нови предложения и въведохме нови идеи. Сред първите стъпки са решението за споделяне на усилията, реформирането на правилата за отпадъците, пакетът за кръговата икономика, схемата за търговия с емисии и отчитането на емисиите от дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство.

Сега имаме нужда от действия на международно ниво.

Джовани Ла Вия бе ръководител на делегацията на ЕП на конференцията в Париж.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция, посветена на либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА
С послание Дунавският регион да се превърне в икономически и екологичен гръбнак на ЕС Още
Посетете търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
1 - 8 октомври, ЦУМ - северен вход Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Резултатите по проект InnoWork бяха представени във Враца
Проследяване на отделните фази от изпълнението на проекта, първоначални очаквания, крайни продукти и резултати Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени бележат спад през август
На годишна база спад на цените е регистриран в добивната и преработващата промишленост Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Споразумението за климата от Париж и действия за бързото му влизане в сила
Основната цел е да се задържи ръста на температурата през този век под 2 градуса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба за издателска и полиграфическа дейност Frankfurt Book Fair 2016
19 – 23 октомври 2016 г., Франкфурт, Германия Още