Брой 188 (1200), 30-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Резултатите по проект InnoWork бяха представени във Враца


Във Враца се проведе регионална конференция за представяне на постигнатите резултати по проект „Към по-иновативна работна среда“ (акроним InnoWork, проект № 2014-1-BG01-KA202-001634), изпълняван в рамките на програма Еразъм+. Тя бе ориентирана към представители на бизнеса, доставчици на професионално образование и обучение и други заинтересовани страни.

Конференцията се организира от Търговско-промишлена палата – Враца, съвместно с водещата организация на проекта - Европейски център за качество ООД.

 

В събитието взеха участие повече от 34 представители на малки и средни предприятия от различни икономически сектори, ДБТ - Враца, ученици и преподаватели от региона, за да проследят отделните фази от изпълнението на проекта, какви първоначални очаквания са имали целевите групи, как са разработени и как са тествани крайните продукти и резултати от проекта:

InnoWork Учебна Програма: Тя съдържа елементи като специализация (за обучаеми), необходими предпоставки за вземане на курса, целите на курса, ключови компетенции, разработени в рамките на курса, както и съдържание на курса;

Учебно съдържание: Десетте обучителни модула са разработени в унисон с приоритета на ЕК за иновации на работното място; към търсене и повишаване на иновациите и креативните умения чрез предоставяне на информация за основните теми, като ролята на организационната структура за създаване на иновации в компаниите, креативният процес и управление за иновация, създаване и поддържане на култура за иновации, прилагане на креативност в работните задачи, управление на креативно работно място и лидерство за иновации, технологията като средство на иновативни идеи, креативно управление на работното място.

Насоки за доставчици на професионално образование и обучение - представляват кратко методическо ръководство за доставчици на ПОО по учебното съдържание на InnoWork.

Уебсайт на проекта InnoWork: Той има две основни цели да представи на МСП учебното съдържание в удобен за потребителя начин и да е инструмент от полезни упражнения за ПОО институциите. Всички материали, разработени в рамките на жизнения цикъл на проекта са на разположение на интернет страницата за свободно използване.

Представени бяха също интересни моменти от изпълнението на проекта. Всички участници в конференцията имаха възможност да участват в креативни и забавни игри и задачи. След жребий бяха изтеглени имената на посочилите верен отговор и получиха тематични награди.

Събитието допринесе за придобиването на нови знания, обмен на опит и идеи между участниците, както и създаването на полезни контакти и предпоставки за бъдещо сътрудничество.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция, посветена на либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА
С послание Дунавският регион да се превърне в икономически и екологичен гръбнак на ЕС Още
Посетете търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
1 - 8 октомври, ЦУМ - северен вход Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Резултатите по проект InnoWork бяха представени във Враца
Проследяване на отделните фази от изпълнението на проекта, първоначални очаквания, крайни продукти и резултати Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени бележат спад през август
На годишна база спад на цените е регистриран в добивната и преработващата промишленост Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Споразумението за климата от Париж и действия за бързото му влизане в сила
Основната цел е да се задържи ръста на температурата през този век под 2 градуса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба за издателска и полиграфическа дейност Frankfurt Book Fair 2016
19 – 23 октомври 2016 г., Франкфурт, Германия Още