Брой 209 (1967), 31-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАУКА И ИНОВАЦИИ

НСИ: Разходите за научноизследователска и развойна дейност са се увеличили с близо 9%


Разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през миналата година са 827.6 млн. лв., което е с 8.9% повече в сравнение с 2017-та, съобщиха от Националния статистически институт. Нараства и процентът от Брутния вътрешен продукт, който се дава в тази сфера и той достига 0.75% (+0.01%).

Нарастването на общите разходи за НИРД през 2018 г. спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор "Предприятия", където са похарчени със 60.7 млн. лв. повече (+11.4% ). Това е и секторът, в които се формират почти 72 на сто от общите разходи за научноизследователска и развойна дейност.

В сектор "Държавно управление" са 22.1% от разходите. Следват висшите училища и университетските болници с 5.4 на сто и нетърговските организации (0.6%).

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2018 г. най-голям е делът на средствата за НИРД, идващи от сектор "Предприятия" - 43.0%.

Те нарастват спрямо предходната 2017 г. с 8.4% (от 328.5 млн. лв. на 356.1 млн. лева). Спрямо 2017 г. средствата от чуждестранни източници за осъществяване на НИРД нарастват с 12.1% (от 244.7 млн. лв. на 274.3 млн. лева).

В структурата на разходите за научноизследователска и развойна дейност по области на науката през 2018 г., както и през предходната година най-голям относителен дял имат разходите в областта на техническите науки (57.6%), или 476.9 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 17.4%, или 144.0 млн. лв., и естествените науки - 14.1%, или 116.4 млн. лева.

През 2018 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 25 717 души, което е с 10.4% повече в сравнение с предходната година.

През 2018 г. основната част от научния персонал е съсредоточена във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" - 50.6% от общия персонал, или 13 018 души. В организациите и институциите от сектор "Държавно управление" научна дейност осъществяват 8177 души, което съставлява 31.8% от общия персонал. В сектор "Висше образование" 4 404 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 17.1%.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя законопроекта за държавния бюджет за 2020 г.
С резерви към някои от заложените параметри Още
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”
Среща с фирми - подкрепа на производствената им дейност
Запознаване с проблемите и поле за съдействие Още
Презентация на албанския туризъм, култура, изкуство и археологическо наследство – на 13 ноември
Платформа за B2B срещи и насърчаване на двустранния диалог Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Как се представят българските региони в европейския индекс на регионална конкурентоспособност
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нова, подобрена и обновена версия на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
НАУКА И ИНОВАЦИИ
НСИ: Разходите за научноизследователска и развойна дейност са се увеличили с близо 9%
Най-голям относителен дял имат разходите в областта на техническите науки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент избира европейски омбудсман измежду петима кандидати
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на биоикономиката - материалните потоци в селското стопанство, иновации в земеделието
27-28 ноември 2019 г., гр. Щутгарт, Германия Още