Брой 209 (1967), 31-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с фирми - подкрепа на производствената им дейност


Валентина Стоянова, изпълнителен директор на компания „Кариери и вародобив“ АД, и Любомир Стоянов, президент на „Автоман“ ЕООД, разговаряха с председателя на БТПП Цветан Симеонов относно възможностите за бъдещо сътрудничество с Палатата. 

Г-жа Стоянава представи дейността на „Кариери и вародобив“ АД в добива на варовици, както и в производството на негасена вар, инертни материали за пътно строителство, бетон, бетонови и варови разтвори, и др.

Любомир Стоянов на свой ред презентира успехите на „Автоман“ ЕООД в добива на торф, производството на брикети, пакетирането на твърди горива, както и в търговията на едро с въглища, кокс, нефтен кокс и брикети.

Българската търговско-промишлена палата би могла да съдейства на компании с подобна дейност чрез предоставянето на редица услуги, включващи консултации, помощ  при изготвянето на договори, проверка за надеждност на партньорите и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя законопроекта за държавния бюджет за 2020 г.
С резерви към някои от заложените параметри Още
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”
Среща с фирми - подкрепа на производствената им дейност
Запознаване с проблемите и поле за съдействие Още
Презентация на албанския туризъм, култура, изкуство и археологическо наследство – на 13 ноември
Платформа за B2B срещи и насърчаване на двустранния диалог Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Как се представят българските региони в европейския индекс на регионална конкурентоспособност
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нова, подобрена и обновена версия на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
НАУКА И ИНОВАЦИИ
НСИ: Разходите за научноизследователска и развойна дейност са се увеличили с близо 9%
Най-голям относителен дял имат разходите в областта на техническите науки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент избира европейски омбудсман измежду петима кандидати
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на биоикономиката - материалните потоци в селското стопанство, иновации в земеделието
27-28 ноември 2019 г., гр. Щутгарт, Германия Още