Брой 209 (1967), 31-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”


Перспективите пред развитието на иновациите в сферата на защитата на правата по интелектуалната собственост и на компютърните иновативни системи в Университета за национално и световно стопанство бяха представени на кръгла маса в БТПП. Тя бе организирана от Съвета по иновации при БТПП съвместно с Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС,  Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”  и Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС.

Кръглата маса бе открита и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Приветствие от името на ректора на УНСС направи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Център за компютърни иновативни системи на УНСС.  

Встъпителната презентация „Политика по интелектуална собственост на университетите. Ролята на интелектуалната собственост за технологичния трансфер“ бе изнесена от  проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС; директор на Офиса за трансфер на технологии към Центъра за компетентност в областта на Големите данни. Коментар по темата, както и пояснения на въпросите на участниците в събитието предостави Анастасия Величкова, държавен експерт в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ при Патентното ведомство на Р България.

Обстойна презентация направи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов на тема: „Представяне на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В нея той поясни какви са целите и задачите на този Център, създаден неотдавна по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Последната лекция бе на проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Тя представи научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”.

В последвалата дискусия се включиха: акад. Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и бивш председател на БАН, доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център, доц. Стефан Кереков от Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, доц. Тодор Гюров, зам.-директор на Института по информационни и комуникационни технологии при БАН, Бойко Трендафилов от „Силикон Тех“ ООД, Ангел Ангелов, член на Съвета по иновации и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя законопроекта за държавния бюджет за 2020 г.
С резерви към някои от заложените параметри Още
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”
Среща с фирми - подкрепа на производствената им дейност
Запознаване с проблемите и поле за съдействие Още
Презентация на албанския туризъм, култура, изкуство и археологическо наследство – на 13 ноември
Платформа за B2B срещи и насърчаване на двустранния диалог Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Как се представят българските региони в европейския индекс на регионална конкурентоспособност
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нова, подобрена и обновена версия на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
НАУКА И ИНОВАЦИИ
НСИ: Разходите за научноизследователска и развойна дейност са се увеличили с близо 9%
Най-голям относителен дял имат разходите в областта на техническите науки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент избира европейски омбудсман измежду петима кандидати
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на биоикономиката - материалните потоци в селското стопанство, иновации в земеделието
27-28 ноември 2019 г., гр. Щутгарт, Германия Още