Брой 25 (1784), 05-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО

НСИ: Чувствителен ръст на разрешителните за строеж и на новостроящите се жилищни сгради


Разрешителните за строеж на жилищни сгради през последните три месеца на изтеклата година са се увеличили с 14% спрямо година по-рано, показват данните на Националния статистически институт.  В сравнение с третото тримесечие на годината обаче издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11%.

През четвъртото тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 477 жилищни сгради с 11 682 жилища в тях и 1 457 570 кв. м разгъната застроена площ както и на 33 административни сгради/офиси с 224 417 кв. м площ и на 1 319 други сгради със 780 957 кв. м площ.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на жилищата в сградите, получили разрешителни, са с 59.4% повече, а разгънатата им застроена площ е по-голяма с 61.1%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 10%, а ръстът на тяхната разгъната застроена площ е над шест пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нараства с 16.7%, а тяхната площ - с 13%

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 24%, а общата им застроена площ - с 24.2%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава спад от 10.8%, докато общата им застроена площ е повече с 5.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 9.3%, а тяхната площ - с 10.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени  в областите София (столица) - 328, Пловдив - 211, Варна - 156, Бургас - 139, и София - 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5290, Варна - 1923, Пловдив - 1263, Бургас - 1113, и Стара Загора - 616.

Данните на НСИ показват, че не само се издават повече разрешителни за строеж, но и реално започващото строителство също расте двуцифрено. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 20%, жилищата в тях - с 39.5%, а разгънатата им застроена площ - с 39.4%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 31.3%, а тяхната площ - с 64.2%. Започнатите други видове сгради са повече с 9.5%, а общата им застроена площ - с 29%

Данните показват още, че през последните три месеца от годината е започнал строежът на 935 жилищни сгради с 5881 жилища в тях и със 757 784 кв. м обща застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 9715 кв. м площ и на 624 други сгради с 586 459 кв. м площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 9.9%, жилищата в тях - с 0.7%, но общата им застроена площ е повече с 13.5%. Броят на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 62.1 и 88.1%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 2.2%, докато тяхната площ се увеличава с 30.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 159 жилищни и 84 други сгради; София (столица) - 151 жилищни и 21 други сгради; Бургас - 99 жилищни и 74 други сгради; Варна - 116 жилищни, 3 административни и 31 други сгради; София - 85 жилищни и 41 други сгради.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване: Периодът на разплащане между фирмите в България се подобрява
От 38 дни през 2017 - до 28 дни през 2018 г. Още
Успешна, вдъхновяваща история: Силвия Павлова - български предприемач, е избрана в кампанията „Ready to Grow” на Европейската комисия
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Икономика на споделянето – успешни бизнес модели
По линия на проект BeShared, финансиран по Програма COSME на ЕС и изпълняван от ТПП Враца Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Годишен благотворителен бал на Български форум на бизнес лидерите
В подкрепа на каузи в здравеопазването и образованието Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Публикувана е декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
НСИ: Чувствителен ръст на разрешителните за строеж и на новостроящите се жилищни сгради
Данни са за последното тримесечие на 2018 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за малки и средни компании“
21 февруари, хотел Интерконтинентал, София Още
Национално участие в Международна изложба за селско стопанство, технологии и ХВП „AgriteQ 2019“ в Доха, Катар
19-22 март 2019 г.; краен срок за кандидатстване - 11 февруари Още