Брой 84 (2339), 05-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Производствените цени през март 2021 г. се увеличават


Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 1.4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната промишленост - с 1.6%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%. Това сочат публикуваните на 29 април данни на НСИ.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 5.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.9%, както и при производството на химични продукти - с 2.8%. Понижение на цените е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 0.1%.

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 6.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 20.5%, в преработващата промишленост - с 8.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 37.9%, при производството на химични продукти - с 8.0%, и при производството на хранителни продукти - с 5.8%. Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.3%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.0%, а в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - по 0.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 6.1%, производството на химични продукти - с 5.0%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.7%. По-съществено намаление на цените е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2021 г. нараства с 3.4% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 18.4%, и в преработващата промишленост - с 4.8%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%.

Спрямо март 2020 г. значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при производството на основни метали - с 28.6%, и при производството на химични продукти - с 15.0%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2.0%, и при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.2%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отличи посланика на Южна Корея в София
Н.Пр. Джингю Джънг е инициатор на двустранни бизнес, дипломатически и културни събития Още
Обсъждане на българо-китайските отношения
В областта на търговията, образованието, научните изследвания и иновациите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Платформа за електронно обучение в областта на туризма
Предназначена за развитие на туристическия потенциал на българо-сръбския трансграничен регион Още
Проект „COL-CREATION"
Русенската търговско-индустриална камара представя резултатите от изпълнението на проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“
Покана от Българската агенция за инвестиции, 13 май Още
„Арена на дамския бизнес“ - 19.05.2021, БТА
Събитието дава възможност за финансиране и подкрепа на бизнеси, ръководени от жени предприемачи Още
Информационни сесии „EU Open for Business - новият компас за МСП“
Онлайн, 26-28 май Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Произведената продукция разкрива големите центрове и осите на развитие
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Производствените цени през март 2021 г. се увеличават
С 1.4% в сравнение с предходния месец и с 6.8% спрямо март 2020 година Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Необходимо е ускоряване на иновациите в технологии за чиста енергия за подобряване на климата
Проучване на ЕПВ и Международната агенция по енергетика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро регулиране: Обединяване на силите за по-добро законотворчество на ЕС и за подготовка за бъдещето
С участието на социалните партньори, бизнеса и гражданското общество Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network