Брой 84 (2339), 05-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Проект „COL-CREATION"


През изминалите 30 месеца Русенската търговско-индустриална камара, в партньорство с още 5  организации от Испания, Нидерландия и Австрия, работи по проект „COL-CREATION: Разработване на обучителна програма за подобряване на сътрудничеството и съвместното създаване в креативната индустрия“, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Основната цел на проекта е да повиши компетенциите на работещите в сферата на творческите индустрии и да им предостави умения за развиване на успешни бизнес модели и решения посредством съвместно сътрудничество.

През първата фаза на проекта беше проведено проучване, организирано под формата на фокус група с представители на креативните индустрии, обучителни институции и организации за продължаващо образование и обучение от региона. Основната цел на събитието бе да се обсъди бъдещия потенциал на проекта, експлоатацията на неговите резултати от различни заинтересовани страни, както и основните аспекти, на които трябва да се наблегне при разработването на обучителното съдържание.

През втората фаза на проекта беше създадено както обучителното съдържание по проекта, така и специално създадената платформа, в която да се поместят всички разработени материали. Курсът за обучение бе организиран в 5 обучителни модула, които да спомагат за подобряване на уменията за работа в екип и поставят специален фокус върху разработването на креативни решения на често възникващи реални пазарни проблеми. Темите в обучението са разделени както следва:

  1. Творчески индустрии и тенденции
  2. Какво представляват сътрудничеството, съвместното създаване, и икономика на платформите и отворените иновации
  3. Какво представлява методологията за дизайн, фокусиран върху потребителя
  4. Управление на съвместни екипи
  5. Как да лансирате успешно продукта си на пазара

В третата и финална фаза от изпълнението на проекта беше проведено пилотното обучение, в което се включиха 10 участници, които преминаха през обучителния курс и тестваха функционалността на обучителната платформа, давайки своята обратна връзка, която е от особена важност за подобряването на създадените резултати. Финалната конференция по проекта се състоя на 28.04.2021 г. с цялостно представяне на проекта и неговите интелектуални продукти пред широката общественост.

Обучителната платформа, създадена по проекта и съдържаща цялото обучително съдържание, е достъпна на следния адрес

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отличи посланика на Южна Корея в София
Н.Пр. Джингю Джънг е инициатор на двустранни бизнес, дипломатически и културни събития Още
Обсъждане на българо-китайските отношения
В областта на търговията, образованието, научните изследвания и иновациите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Платформа за електронно обучение в областта на туризма
Предназначена за развитие на туристическия потенциал на българо-сръбския трансграничен регион Още
Проект „COL-CREATION"
Русенската търговско-индустриална камара представя резултатите от изпълнението на проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“
Покана от Българската агенция за инвестиции, 13 май Още
„Арена на дамския бизнес“ - 19.05.2021, БТА
Събитието дава възможност за финансиране и подкрепа на бизнеси, ръководени от жени предприемачи Още
Информационни сесии „EU Open for Business - новият компас за МСП“
Онлайн, 26-28 май Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Произведената продукция разкрива големите центрове и осите на развитие
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Производствените цени през март 2021 г. се увеличават
С 1.4% в сравнение с предходния месец и с 6.8% спрямо март 2020 година Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Необходимо е ускоряване на иновациите в технологии за чиста енергия за подобряване на климата
Проучване на ЕПВ и Международната агенция по енергетика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро регулиране: Обединяване на силите за по-добро законотворчество на ЕС и за подготовка за бъдещето
С участието на социалните партньори, бизнеса и гражданското общество Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network