Брой 151 (1662), 09-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Ръст на промишленото производство през юни на месечна и годишна база


През юни 2018 г. промишленото производство нараства с 1% спрямо май и с 3.6% спрямо юни 2017 г., съобщи Националният статистически институт.

Месечното увеличение се дължи основно на добивната промишленост, където скокът на производството е с 18.4%. В преработващата промишленост увеличението е с 0.5%, а в енергетиката е отчетено намаление с 0.3%.

По значителен ръст в преработващата промишленост има при производството на превозни средства, без автомобили - с 9.3%, производството на тютюневи изделия - със 7.9%, производството на химични продукти - със 7.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.2%.

Статистиците регистрират спад при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.5%, производството на мебели - с 3.9%.

 

Сравнението с година по-рано сочи ръст в добивната промишленост с 8.3%, и в преработващата промишленост - с 3.8%, а спад с 4.6% в енергетиката.

Спрямо юни 2017 г. най-съществено е увеличението на производството на превозни средства, без автомобили - с 35.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 31.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 19.2%, производството на напитки, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на електрически съоръжения - по 11.2%.

Намаление е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.8%, производството на облекло - със 7.7%, производството на хранителни продукти - със 7.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.1%.

Спадът в производството на тютюневи изделия се забавя до 5.6% годишно при двуцифрени стойности в предишните месеци.

НОВИНИ ОТ БТПП
Министерството на икономиката и БТПП задълбочават партньорството при разкриване на търговски представителства зад граница
На принципа на публично-частното партньорство Още
Македонска компания планира да разшири търговската си мрежа в България
Среща с управителя на компанията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Покана за участие в двустранни бизнес срещи в Западна Румъния и в изложението AGROMALIM 2018
Краен срок за регистрация: 17 август Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на промишленото производство през юни на месечна и годишна база
Месечното увеличение се дължи основно на добивната промишленост Още
Според очакванията на финансовите посредници темпът на икономически растеж ще се ускори минимално през третото тримесечие на 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Държавният хибриден частен облак ще бъде надграден по ОП „Добро управление“
Върху облачна инфраструктура ще бъдат разположени и новите информационни системи на администрацията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Оценки и прогнози на Международния валутен фонд за икономиката на Виетнам
При сегашните тенденции на икономическо развитие годишният ръст на БВП от 6,6% остава осъществим след 2018 година Още