Брой 151 (1662), 09-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Оценки и прогнози на Международния валутен фонд за икономиката на Виетнам


Според доклад на Международният валутен фонд (МВФ), ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Виетнам през 2018 година се очаква да достигне 6,6%.

Според доклада, динамичната и широко отворена икономика на Виетнам е постигнала през 2017 година значителен ръст от 6,8%, докато инфлацията е останала под целта от 4%, отразявайки ниските цени на хранителните продукти и стабилния валутен курс.

Частното потребление е продължило да се ръководи от миграцията от селските райони към градовете, нарастващите доходи и увеличаващата се средна класа. Финансовите условия и бизнес климата в страната са се подобрили, успоредно с продължаващите реформи в банковия сектор и съкращенията в държавната администрация.

Излишъкът по текущата сметка се е увеличил в резултат от по-слабия щатски долар, увеличения износ и нарасналите приходи в туристическия сектор.

Виетнам, също така, е получил през 2017 година рекордно много преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и други капитали.

Държавната банка на Виетнам е поддържала донга в рамките на тесен диапазон на щатския долар и е натрупала 12,5 милиарда щатски долара валутни резерви през 2017 година.

МВФ прогнозира, че силната икономическа инерция ще продължи и през 2018 година, подпомагана от провежданите икономически реформи, увеличаващия се потенциал на производството, глобалното възстановяване, ангажираността към макроикономическа и финансова стабилност и притока на ПЧИ, които дават възможност за структурна трансформация и повишаване на потенциалния растеж.

Инфлацията се очаква да нарасне до малко под целта от 4%, водена от по-високите цени на петрола и постепенното увеличение на административно определяните цени.

При сегашните тенденции на икономическо развитие и ако реформите продължат с текущия си темп, годишният ръст от 6,6% остава осъществим след 2018 година.

Очаква се излишъкът по текущата сметка да се понижи в средносрочен план, тъй като структурните реформи повишават инвестициите. Валутните резерви ще бъдат в рамките на 2,5-3 месеца внос.

Силната икономика на Виетнам предоставя възможност за по-амбициозни реформи, за да се постигнат равнопоставени условия за държавните и частни предприятия и да се увеличат инвестициите.

МВФ препоръчва, правителството да насочи реформите върху разширяването на данъчната основа, намаляването на разходите за администрацията, защитата на социалните разходи и подобряването на качеството   на   публичните инвестиции.  

За да поддържа макроикономическа стабилност, Виетнам трябва да затегне паричната си политика и да намали кредитния растеж.

Необходимо е допълнително да се засилят балансите на финансовия сектор, надзорът и управлението на риска. По-силният финансов сектор може да спомогне за подобряване на ефективността на финансовото посредничество, за да обслужва вътрешната икономика и инвестициите. Силното нарастване на кредитите и цените на активите може да допринесе за натрупването на рискове във финансовата система.

Държавните търговски банки трябва да се капитализират бързо с държавни средства, като същевременно се увеличат лимитите на частния сектор и чуждестранната собственост. Реформата в банковия сектор трябва да бъде разширена и ускорена, за да се справи с предизвикателствата на високия ръст на икономиката на Виетнам.

Изготвил: Олег Маринов, Ръководител на СТИВ-Хошимин

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Министерството на икономиката и БТПП задълбочават партньорството при разкриване на търговски представителства зад граница
На принципа на публично-частното партньорство Още
Македонска компания планира да разшири търговската си мрежа в България
Среща с управителя на компанията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Покана за участие в двустранни бизнес срещи в Западна Румъния и в изложението AGROMALIM 2018
Краен срок за регистрация: 17 август Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на промишленото производство през юни на месечна и годишна база
Месечното увеличение се дължи основно на добивната промишленост Още
Според очакванията на финансовите посредници темпът на икономически растеж ще се ускори минимално през третото тримесечие на 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Държавният хибриден частен облак ще бъде надграден по ОП „Добро управление“
Върху облачна инфраструктура ще бъдат разположени и новите информационни системи на администрацията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Оценки и прогнози на Международния валутен фонд за икономиката на Виетнам
При сегашните тенденции на икономическо развитие годишният ръст на БВП от 6,6% остава осъществим след 2018 година Още