Брой 216 (1727), 12-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

НСИ: През третото тримесечие средната месечна работна заплата нараства със 7.7% на годишна база


Средната работна заплата през третото тримесечие на тази година е със 7.7% по-висока от същия период на миналата година и е 1117 лева, сочат данните на Нациионалния статистически институт. Най-сериозно са се вдигнали възнагражденията в секторите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (13.4%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (12.0%), и "Образование" (с 10.2%).

Информацията за трето тримесечие на годината сочи, че най-високите заплати взимат работещите в секторите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" (2 661 лв), "Финансови и застрахователни дейности" (1815 лв) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1804 лв).

Най-ниски са доходите в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (707 лв) и "Административни и спомагателни дейности" (881 лв).

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. са 2.32 млн. души, като те са с 6.9 хил., или с 0.3%, повече от същия период на миналата година. Според данните на статистиката най-много хора работят в преработваща промишленост и в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети - съответно 21.9 и 16.9% от наетите.

Спрямо второто тримесечие на годината през третото се отчита традиционното за това време на годината намаление на ангажираните в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" (с 14.8%). В същото време най-сериозно увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Строителство" - с 1.9% и "Образование" - с 1.6%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно необходимо изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Държавата не спазва сроковете, заложени в новия Закон Още
Скокообразното нарастване на добавката за нощен труд, предложена от КТ „Подкрепа“, не е приемлива за работодателите
Промяната трябва да се обсъжда в бъдеще, в рамките на преговори по трудовите отношения Още
Делегация от представители на бизнеса и държавни институции - на посещение в Израел
Основна цел на визитата е участие в изложение за сигурност Още
Българо-ливански бизнес форум се провежда в София
Двустранният стокообмен е нараснал с 56% през 2017 г. Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: През третото тримесечие средната месечна работна заплата нараства със 7.7% на годишна база
Най-голямо e увеличението в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 13.4% Още
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
МОН предлага 11 нови защитени специалности
С фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Германска компания разкрива 700 работни места в Северна България
„BADER GmbH & Co. KG“ e сред най-авторитетните производители на автомобилен интериор Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Водят ли прогресивните данъци върху дохода до по-малко неравенство?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за установяване на нарушение от месец ноември 2018 г.
ЕК настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС относно качеството на въздуха Още