Назад

НСИ: Външнотърговското салдо на България за 2023 г. е отрицателно


ТЪРГОВИЯ С ЕС

В периода януари - ноември 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9.0% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 51 278.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.1% от износа за държавите - членки на ЕС.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (64.6%).

През ноември 2023 г. износът за ЕС намалява с 16.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 520.0 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2023 г. намалява с 2.5% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 53 340.3 млн. лева (по цени CIF)[1]. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (64.7%).

През ноември 2023 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 081.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода
януари - ноември 2023 г. е отрицателно и е на стойност 2 061.4 млн. лева.

Пълният текст за търговията с ЕС ТУК.

***

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

През 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.9% в сравнение с 2022 г. и е на стойност 31 385.5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Китай, Сърбия, Украйна, Република Северна Македония и Египет, които формират 50.0% от износа за трети страни.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (28.5%) и „Храни и живи животни“ (22.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (29.6%).

През декември 2023 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 603.5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2023 г. намалява с 19.7% в сравнение с 2022 г. и е на стойност 38 766.8 млн. лева (по цени CIF)[2]. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.6%) и „Храни и живи животни“ (9.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (50.4%).

През декември 2023 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 12.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 059.0 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2023 г. е отрицателно и е в размер на 7 381.3 млн. лева.

През декември 2023 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 455.5 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 86 562.7 млн. лв., което е с 6.8% по-малко в сравнение с 2022 година.

През декември 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 6 501.8 млн. лв. и намалява с 3.5% спрямо същия месец на предходната година.

През 2023 г. общо в страната са внесени стоки на стойност
96 870.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 10.2% по-малко спрямо 2022 година.

През декември 2023 г. общият внос на стоки намалява с 6.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 7 822.6 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за 2023 г. и е на стойност 10 308.0 млн. лева.

През декември 2023 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 320.8 млн. лева.

Пълният текст за търговията с трети страни ТУК

***

[1] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ

[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ