Назад

Заключителна конференция по проект „Мост за преодоляване на различията“Търговско-промишлена палата – Благоевград бе домакин на заключителна конференция по проект „Мост за преодоляване на различията“ – в хибриден формат.

Събитието бе посветено на темата „Изкуственият интелект като универсален инструмент за сравнителен анализ в подкрепа на лицата с несъответстващ  образователен статус към търсенето и затруднен достъп до пазара на труда“.

Търговско-промишлена палата.- Благоевград и партньорите по проекта - Гръцки международен университет и Университет Крайова,  направиха презентации на възможностите и функционалностите на разработената по линия на проекта уеб платформа за  обучение, за търсене и предлагане на работа.

Гости на събитието бяха представители на местната власт,  бизнеса и академичните среди. Дискутирани бяха практически въпроси с фокус: търсещи работа, работодатели – изискващи определени умения, възможности за формално образование, професионално образование и обучение.

Project Web page: https://bridgingthegapproject.eu/

BTG Web App: https://app.bridgingthegapproject.eu/