Назад

Обучение по прототипиране чрез 3D сканиране, моделиране и принтиране
Клъстер Подемна техника стартира обучение по прототипиране чрез 3D сканиране, моделиране и принтиране с участие на преподаватели и докторанти от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). Обучението е възложено и се финансира от ХТМУ във връзка изпълнението на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C03, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост и дейността по работен пакет 5: Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

Курсът е насочен към практическо запознаване с различни технологии за сканиране и принтиране, и тяхното възможно използване в процеса на създаване на прототипи. В рамките на курса на участниците се предоставя възможността да боравят с 3D скенери Artec Leo и Artec Micro, със софтуери за проектиране на модели за 3D печат и висококачествени машини за 3D принтиране на световноизвестни марки - ULTIMAKER, MARKFORGED, FORMLABS.

В теоретичната част участниците се запознават с историята на технологията за 3D сканиране на обекти, различните видове скенери и случаите, в които се използват.

Практическата част включва демонстрации на скенерите за сканиране на малки детайли и на средни към големи детайли.

Предстои обучаемите да започнат да сканират обекти и да обработват изображенията със специализиран софтуер.