Назад

Представяне на Регионалния план на ВКБООН за украинските бежанци в БългарияСеда Кузуджу, представител на Агенцията на ООН за бежанците

Българската търговско-промишлена палата взе участие в събитието за обявяване на Регионалния план за отговор на ситуацията с бежанците от Украйна за 2024 г. (RRP), организирано от Върховният комисариат за бежанците на ООН в България.

Българската част от Регионалния план включва хуманитарните действия на пет агенции на ООН, 13 национални неправителствени организации, сред които Български червен кръст,  Каритас, Фондация „За доброто“; Съвет на жените бежанки в България  и др.

Събитието бе официално открито от  Седа Кузуджу, представител на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и координатор за бежанците в България. Тя сподели, че планът представлява ключова помощ за бежанците от Украйна. „Призоваваме всички заинтересовани страни да се присъединят към нас в подкрепата на тази важна инициатива, за да можем заедно да направим значима промяна в живота на бежанците“, отбеляза още Кузуджу.

По време на събитието бе представено кратко видео с информация за оказаната помощ до момента – предоставена е временна закрила на 174 000 украинци, като България е отворила границите си за повече от 2,2 милиона украинци от февруари 2022 г. до сега. През изминалата година партньорите в България на RRP са помогнали  на 150 000 бежанци да получат достъп до основни услуги за закрила, включително 17 000 деца бежанци

Регионалният план за отговор на ситуацията с бежанците от Украйна за 2024 г. подчертава продължаващите нужди за подкрепата на бежанците особено в приоритетните сектори като: основни нужди, закрила, препитание и социално-икономическо включване, здравеопазване и образование – и взаимосвързаните приоритетни сектори на психично здраве и психосоциална подкрепа.

В рамките на последвалата дискусия бяха обсъдени секторите за подкрепа, както и основните пречки пред бежанците от Украйна, сред които езиковата бариера, липсата на възможност за вземане на решение за пребиваване, несигурност и др.