Назад

Одобрени резолюции на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (АIРРI) през 2023 г.


Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (АIРРI) информира, че на състоялия се през октомври м.г. годишен конгрес на АIРРI в Истанбул, Турция международната организация е одобрила пет резолюции по отношение някои особени моменти в защитата на обекти на ИС, като патенти, марки, авторско право и правни ефекти за защита на интелектуалната собственост:

Следват одобрените резолюции на англ. език:

Doctrine of equivalents (Патенти)

Proving trade mark use (Търговски марки)

Collecting Societies (Авторско право)

Responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights (Общ въпрос)

Experimental Use and Bolar-type Exemptions (Фарма)