Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

20.04.23.01 BC ЧЕХИЯ
Компания от Чехия търси контакти с български производители. Фирмата се интересува от предприятия, производители на текстилни престилки за бармани. Има е-mail, URL.

20.04.23.02 BC УКРАЙНА
Компания от Украйна предлага сътрудничество на заинтересовани клиенти. Фирмата е производител на хидравлични цилиндри и блокове, хидравлични филтриращи агрегати и системи и други. Търси контакти със заинтересовани вносители, търговци и крайни клиенти. Фирмата изнася своя продукция в Полша, Саудитска Арабия, Молдова. Има приложена презентация. Има е-mail, URL.

20.04.23.03 BC ФИНЛАНДИЯ
Финландска компания търси контакти с български шивашки предприятия. Фирмата търси производители, надеждни доставчици на плетени работни облекла.
По-конкретно, производител (не търговец на едро), отговарящ на следните изисквания:

  • възможност за производство на висококачествени трикотажни облекла;
  • плетивото трябва да е годно за промишлено пране;
  • предишен опит в производството на работно облекло или военни цели е за предпочитане;
  • годишното търсене на готови облекла е приблизително 600 000-700 000 бр.

За контакти:
Oliver Tuhkanen
Lindström Oy
Tel.: +358 407 79 2970
или
Valentin Stoev
Head of Commercial and Economic Section
(accredited in Sweden and Finland)
Embassy of the Republic of Bulgaria in Stockholm
Karlavägen 29, Stockholm 11431, Sweden
Tel: +46 8 246 310
Mob.: +46 735 950 744
E-mail: v.stoev@mi.government.bg

20.04.23.04 BC ЛИВАН
Холдинг от Ливан търси контакти с български фирми. Едно от подразделенията на холдинга се занимава с изработване на опаковки и печатни материали. Фирмата проявява интерес за възможности за доставка от България на някои от използваните от тях продукти. Приложение с митнически кодове тип HS codes на търсените от тях продукти тук.
Допълнителна информация за фирмата и контактни данни може да получите от Службата по търговско-икономическите въпроси в гр. Бейрут, Ливан.
За контакти:
Plamen Vasilev
Head of Trade and Economic Affairs Office
Embassy of Bulgaria in Lebanon
HAZMIEH, Mar Takla, 44 Str., Sector 6, P.O.Box 11-6544, Beirut
Phone.: +961 5 453044;
Fax: +961 5 453044
E-mail: p.vasilev@mi.government.bg

20.04.23.05 BC ПОЛША
Фирма от Полша търси контакти с български вносители и дистрибутори на бебешки и детски стоки. Фирмата е производител на бебешки стоки под собствена търговска марка. Специализирана е в производството на бебешки колички, столчета за автомобили и хранене, детски кошарки, люлки и други. Стоките отговарят на международните стандарти за безопасност и са тествани от независими лаборатории. Продуктите се продават в 60 страни по целия свят. Компанията желае да установи дългосрочно партньорство и търси контакти с български вносители,  дистрибутори и търговски вериги от бранша. Има приложена продуктова презентация. Има е-mail.

--------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни нафирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК   
              За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg