Брой 138 (2144), 21-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mailirelations@bcci.bg

21.07.20.01 BC РУМЪНИЯ
Компания от Румъния търси контакти с български фирми. Компанията желае да се свърже с български дистрибутори на строителни материали и лепящи ленти. Един от критериите е фирмите да имат оборот един милион евро за последните 12 месеца или поне за 2019 г. Има е-mail, URL.

 

21.07.20.02 BC ЛИВАН
Заявен интерес от ливански инвеститор към закупуване на земеделска земя и производство на житни култури. Инвеститор от Ливан заявява интерес от осъществяване на инвестиция в земеделска земя и производство на зърнени култури в България. Инвеститорът развива успешен бизнес в Ливан със соларни системи за нагряване на вода и производство на електричество, като е сред лидерите в бранша. Изразява готовност за закупуване на земеделска земя в България и стартиране дейност по отглеждане на житни култури в различни географски райони на страната.
За контакти:
Svetlozar Hristov, Commercial and Economic Counselor
Embassy of the Republic of Bulgaria in Beirut, Lebanon
Hazmieh, Mar Takla 44 str., Sector 6
Mob. +961 81 335 978
E-mail: s.hristov@mi.government.bg

 

21.07.20.03 BC ИНДИЯ
Индийска компания търси контакти с български вносители и износители. Фирмата търгува с различни стоки в областта на селското стопанство и промишлеността. Търси контакти със заинтересовани български вносители на битум, феросплави, пелети, ориз и други. Фирмата желае да внася в Индия диамониев фосфат и търси български износители. Компанията предлага дългосрочно партньорство. Има е-mail, URL.

 

21.07.20.04 BC КОРЕЯ
Корейският институт за развитие на здравната индустрия предоставя информация за фармацевтични продукти. Представен е списък с лекарствени продукти и южнокорейските фирми производители, както и установеното до този момент сътрудничество и износ за трети държави. Приложена брошура за производството на фармацевтичните продукти в страната и водещи фармацевтични компании може да видите тук. Приложен списък с лекарствени форми тук.
За контакти:
СТИВ, гр. Сеул, Република Корея
Даниела Петрова, Embassy of the Republic of Bulgaria in the Republic of Korea
102-8 Hannam-daero, Yongsan-gu
Tel.: +82-2-794-8680
Fax: +82-2-794-8681
Mob: +82-10-4103-7017
E-mail: d.boycheva@mi.government.bg

 

21.07.20.05 BC РУСИЯ
Руска компания предлага пожарогасителни модулни системи. Фирмата ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" търси контакти със заинтересовани вносители от бранша. Презентация на продуктите може да видите тук.
За контакти:
Александр Гайдуков
Тел.: +7 925 847-92-22
Е-mail: gaydukov@zarya.one

------------------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBANBG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mailirelations@bcci.bg

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
"Експортен хъб България" създаде специализиран сайт за подкрепа интернационализацията на МСП
За излизане на международните пазари и успешна интеграция в световните вериги за доставки Още
Как да създадем работещи баркод символи при дизайн на етикет
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обсъждане на Морска стратегия в областта на екологията във Варна
Млади учени работят с ново поколение лазерна инсталация Evobeam cube 400
Габровска търговско-промишлена палата Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Техник-технолог по качество на храни и напитки"
10 - 14 август, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за създаване на Държавна агенция за изследвания и иновации
Включва приложни научни дейности, стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на научните постижения в реалния сектор Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Сaйтът на Имотния регистър ще функционира до 24 юли
Мигриране на профилите на ползващите регистъра ще се извърши на 25 и 26 юли Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Обнародвани са промени в три закона
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Закона за извънредното положение Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн конференция на тема: „България - нова топ „ниършоринг“ дестинация“
30 юли 2020г. от 10 часа Още