Брой 118 (2124), 23-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mailirelations@bcci.bg

23.06.20.01 BC УКРАЙНА
Украинска компания, производител на рафинирано олио, предлага сътрудничество на заинтересовани вносители. Има приложена ценова листа, удостоверение за качество и производствени характеристики. Фирмата желае да установи контакт с български вносители от бранша с цел дългосрочно партньорство. Има е-mail, URL.

 

23.06.20.02 BC БЪЛГАРИЯ
Българска компания разполага с леярни за черни и цветни метали, както и голям машинен парк за обработка. От края на месец юни фирмата стартира нова дейност - доставка и обработка на легирани и въглеродни инструментални стомани (изковки). Всички стомани са с гарантиран химичен състав и УЗК. Компанията предлага контакти на заинтересовани фирми. Има е-mail, URL.

 

23.06.20.03 BC КАЗАХСТАН
Компания от Казахстан предлага доставка на въглища за България. Има приложени сертификати и протоколи с показатели на предлаганата продукция. При проявен интерес от страна на заинтересовани фирми, Службата по търговско-икономическите въпроси в Казахстан ще окаже съдействие.
За контакти:
Димитър Мандраджиев
Република Казахстан, гр. Нур-Султан, ул. „Иманова”, №11
Бизнес-център „НурСаулет-1”, ет.5
Тел.: +7 717 294 00 17
Моб.: +7 775 139 15 22
Е-mail: d.mandradjiev@mi.government.bg ; officeKZ@mi.government.bg

 

23.06.20.04 BC БЕЛАРУС
Компания от Беларус се интересува от партньорство с български фирми в различни области на дейност. Основната дейност на компанията е разработване и изпълнение на интериорни дизайнерски проекти, заедно със строителни и довършителни работи. Фирмата е на разположение да съдейства по въпросите на търговията, производството и информационните технологии. Компанията е с високопрофесионални и опитни мениджъри и експерти в различни бизнеси. Изпълнява проекти в частния и правителствения сектор на Беларус повече от 10 години. Компанията е член на търговско-промишлената палата на Беларус и проявява интерес от съвместно партньорство с български фирми. Има е-mail, URL.

 

23.06.20.05 BC РУМЪНИЯ
Румънска компания търси контакти с български производители и износители. Фирмата желае да се свърже с производители на коледни играчки, декорации, изкуствени елхи и коледни венци, изкуствени цветя и други. Търси потенциални български партньори за внос в Румъния.
За контакти:
Ion Gâlea
Ambassador of Romania to the Republic of Bulgaria
Tel.: +359 2 9712858
Fax: +359 2 9733412
E-mail: sofia@mae.ro
URL: www.sofia.mae.ro

------------------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBANBG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mailirelations@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на инициативи за насърчаване на търговско-икономически отношения между България и ЮАР
Среща с Н.Пр.Табо Тахе, посланик на Република Южна Африка Още
Проучване на интерес към онлайн събитие относно възможностите за инвестиции и туризъм в Киргизстан
Целта е разширяване на износа ни към централноазиатската република Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кръгла маса: Иновативни подходи за финансиране на проекти на стартъпи и МСП в индустрията
Пловдив, Търговско-промишлена камара, 30 юни 2020,13:30 ч Още
КОНКУРСИ
Конкурс за работещи и работодатели се организира в рамките на Европейската кампания за деклариран труд
Награди до 500 евро Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за промени в Наредба Н-18
Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31.12.2020 г. Още
Повторно обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението
Минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Индийският бизнес настоява за рестартиране на преговорите за сключване на Всеобхватно споразумение за свободна търговия и насърчаване на инвестиции между Индия и ЕС
СТИВ Делхи Още
ЕС- Корея - виртуална бизнес конференция за бъдещето на търговията, 02 юли 2020
СТИВ - Сеул Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент настоява за допълнителни действия за спасяване на туризма в ЕС
Кризата - възможност за модернизиране на туризма в ЕС и за по-устойчивото му развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство