Брой 60 (2066), 26-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

RDUK20200320001

Компания от Великобритания разработва проект по отворена процедура към EIC (Европейски съвет за иновации) и търси компании за батерии и производители на превозни средства, както и генератори на електрическа енергия, с които да работят заедно в рамките на проекта. Проектът има за цел да увеличи броя на възможностите за зареждане на електрическите превозни средства (EVs) в Европа с обмен на батерии за камиони, автобуси и автомобили. Те търсят партньори чрез научноизследователско сътрудничество и други споразумения.

Краен срок за заявяване на интерес: 12 май 2020 г.

Краен срок за подаване на проекта: 19 май 2020 г.

 

ИТАЛИЯ

RDIT20200317002

Италианска университетска група от Рим търси партньори, с които да участва в H2020 по обявена процедура LC-GV-06-2020. Целта на проекта е да се реализират иновативни алуминиеви кабели, медно-графитно галванизирани, за използване в автомобилния сектор. Предвижда се проучване за осъществимост и изграждане на пилотен завод. Търсеният партньор е компания, която произвежда електрически двигатели за автомобили, в чиито намотки е възможно да се тестват иновативните кабели.

Краен срок за заявяване на интерес: 07 април 2020г.

Краен срок за подаване на проекта: 21 април 2020г.

 

 

 

ИТАЛИЯ

RDIT20200313002

Малка италианска компания, специализирана в разработване на компактен иновативен електронен велосипед, изготвя предложение за иновация по Horizon 2020, LC-GV-08-2020: Електрифицирани превозни средства от ново поколение за градски и крайградски придвижвания, със срок до 21 април 2020 г.

Предложението се позовава на подтема 1 с иновативно градско превозно средство.

Заявителят търси две МСП: разработчик на електрически двигатели и интелигентен производител от индустрия (4.0).

Краен срок за заявяване на интерес: 30 март 2020г.

Краен срок за подаване на проекта: 21 април 2020г.

 

 

ФРАНЦИЯ

RDFR20200317001

Френско МСП разработи иновативно медицинско изделие за „проследяване на очите“, за да помогне за диагностициране на неврологични и психиатрични заболявания, като създаде устойчиви количествени околомоторни невромаркери за ранно откриване и проследяване на заболяване. Компанията, след проучване на предварителни и обещаващи резултати при болестта на Алцхаймер (AD), разработва проект и търси партньори, с които да участва по H2020-SC1-DTH-2018-2020 за финализиране и утвърждаване на инструмента в по-голям мащаб. Търсят се клинични партньори и координатор.

Краен срок за заявяване на интерес: 15 април 2020г.

Краен срок за подаване на проекта: 22 април 2020г.

 

 

ИСПАНИЯ

RDES20200312002

Испанският държавен университет се нуждае от европейски държавни и местни правоприлагащи агенции (LEAs - Police), за да сформира консорциум за участие по H2020 ( SUFCT02-2018-2019-2020), с цел интегриране на няколко цифрови технологии в една платформа, която ще подобри борбата срещу престъпността и тероризма. Като крайни потребители, правоприлагащи агенции ще участват в определянето на стандартната графична нотация, системните реквизити и тестовите сценарии.

Краен срок за заявяване на интерес: 15 юни 2020г.

Краен срок за подаване на проекта: 27 август 2020г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Коментар на членовете на АОБР по икономическите мерки, обявени от министър-председателя на извънреден брифинг, на 24.03.2020 г.
БТПП с филм за своя първи председател
Част от инициативите, посветени на 125-та годишнина на Палатата Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Правителството прие решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на ББР на обща стойност до 700 млн. лева
Целта е осигуряване на достъп до финансиране за поддържане на оборота и дейността на МСП Още
Коронавирус: хармонизирани стандарти за медицинските изделия в отговор на спешните нужди
Процедурата за оценяване на съответствието да бъде по-бърза и по-евтина Още
Наръчник за действие на търговци в условията на извънредно положение
Автор: ATALAW - международна правна кантора Още
M3 Communications Group, Inc. предоставя безплатен медиa мониторинг за коронавируса на бизнеса в България
Анализът ще бъде изпращан веднъж дневно на български или английски език Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Обща позиция на ЕК, КЗК и националните органи по конкуренция относно прилагането на европейските антитръстови правила в условията на извънредната ситуация, причинена от коронавирус
Съобщение на КЗК относно прилагането на антитръстовите правила в условията на извънредната ситуация, свързана с COVID-19
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Мерки, свързани с пребиваването на чуждестранните граждани в Казахстан в условията на COVID-19
СТИВ - Нур Султан Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network