Брой 60 (2066), 26-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Мерки, свързани с пребиваването на чуждестранните граждани в Казахстан в условията на COVID-19


СТИВ - Нур Султан

Във връзка с разпространението на COVID -19 в световен мащаб, в периода от 16 март до 15 април т.г. на територията на Република Казахстан (РК) е въведено извънредно положение.

Считано от 00:00 часа на 22 март т.г. в градовете Нур-Султан и Алмати се въвежда карантина. Актуална информация относно установения режим и ограниченията на пътническите превози може да бъде открита на следните адреси: https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736   или на http://www.gov.kz/memleket/entities/miid?lang=ru  , на които Министерството на промишлеността и инфраструктурното развитие на РК публикува актуализирана информация относно новите ограничения за различните видове превози в страната.

Подробна информация (в табличен вид) относно железопътните пътнически превози до/от Нур-Султан и Алмати е публикувана на следния адрес: http://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/informaciya-kasatelno-passazhirskih-zhd-reysov-viz-gg-nur-sultan-i-almaty?lang=ru .

Министерството на здравеопазването на РК публикува информация по въпроси, свързани с COVID-19, както следва: http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru  ;

Чуждестранните граждани следва да спазват общите препоръки на СЗО:
  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public .

С цел предотвратяване на нарушения на законодателството в областта на миграцията от страна на чужденци по независещи от тях причини (обстоятелства), Центърът за миграционни услуги на гр. Алмати информира, че на лица, по отношение на които Казахстан е сключила споразумения за безвизово влизане и престой, които предвиждат пребиваване на територията на Казахстан за срок до 90 календарни дни на всеки период от 180 календарни дни, Центърът за миграционни услуги ще извърши удължаване на разрешителното за временно пребиваване с до 30 дни.

За лицата, пребиваващи в Казахстан на основание на различни категории визи, чийто срок вече изтича, миграционната служба в гр. Алмати ще продължи срока на действието на визите с цел удължаване на престоя в Казахстан до края на извънредното положение. Съгласно Кодекса за административните нарушения на Република Казахстан, ако след разрешения престой от 30 дни или изтичане на визата чужденец не напусне Република Казахстан, се предвижда административна отговорност. Независимо от това, отчитайки актуалните форсмажорни обстоятелства, чужденците няма да носят административна отговорност за ненавременното напускане.“

Приложение

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Коментар на членовете на АОБР по икономическите мерки, обявени от министър-председателя на извънреден брифинг, на 24.03.2020 г.
БТПП с филм за своя първи председател
Част от инициативите, посветени на 125-та годишнина на Палатата Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Правителството прие решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на ББР на обща стойност до 700 млн. лева
Целта е осигуряване на достъп до финансиране за поддържане на оборота и дейността на МСП Още
Коронавирус: хармонизирани стандарти за медицинските изделия в отговор на спешните нужди
Процедурата за оценяване на съответствието да бъде по-бърза и по-евтина Още
Наръчник за действие на търговци в условията на извънредно положение
Автор: ATALAW - международна правна кантора Още
M3 Communications Group, Inc. предоставя безплатен медиa мониторинг за коронавируса на бизнеса в България
Анализът ще бъде изпращан веднъж дневно на български или английски език Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Обща позиция на ЕК, КЗК и националните органи по конкуренция относно прилагането на европейските антитръстови правила в условията на извънредната ситуация, причинена от коронавирус
Съобщение на КЗК относно прилагането на антитръстовите правила в условията на извънредната ситуация, свързана с COVID-19
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Мерки, свързани с пребиваването на чуждестранните граждани в Казахстан в условията на COVID-19
СТИВ - Нур Султан Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network