Брой 25 (1289), 06-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

06.02.17.01 BC ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарска фирма търси партньори в България за развойно/дизайнерска и конструкторска дейност. Фирмите трябва да имат опит в следните области:

  • Малки машини;
  • Градински уреди;
  • Детайли/части от ламарина, щамповани части;
  • Стоки за лично потребление.

Задължително е владеенето на немски език, тъй като този партньор ще бъде и офисът за комуникации между конструкторския отдел и поддоставчиците на фирмата.
При изявен интерес, кратки представяния могат да се изпращат на следния адрес:
Служба по търговско икономически въпроси в Берн
г-жа Анета Груйчева
Тел.: 0041 79 176 68 08
Е-mail: a.grouytcheva@mee.government.bg
stiv_bern@gmx.ch

06.02.17.02 BC ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарска компания иска да разшири производствените си капацитети в областта на производство на специализирано работно облекло и търси български предприятия при следните опции:

  • Да закупи съществуващо в България предприятие от текстилната промишленост и да стартира собствен бизнес;
  • Да отдаде за изработване своята продукция на предприятие в България;
  • Да подпомогне развитието на съществуващо текстилно предприятие.

При изявен интерес, кратки представяния могат да се изпращат на следния адрес:
Служба по търговско икономически въпроси в Берн
г-жа Анета Груйчева
Тел.: 0041 79 176 68 08
Е-mail: a.grouytcheva@mee.government.bg ; stiv_bern@gmx.ch

06.02.17.03 BC ИТАЛИЯ
Италианска фирма търси български партньори за дългосрочно сътрудничество. Фирмата работи в сектора за преработка на дървесина и е специализирана в производство на дървени палети и каси. Компанията търси контакти с български фирми от бранша, като желае да закупи дървесина и заготовки от България за монтаж в Италия. Има кратка презентация на компанията. Има е-mail, URL.

06.02.17.04 BC РУМЪНИЯ
Румънска компания предлага сътрудничество на български иновативни компании, работещи в областта на далекосъобщенията и високите технологии. Фирмата търси български партньори за съвместно изпълнение на инфраструктурни, телекомуникационни и енергийни проекти. Има е-mail, URL.

06.02.17.05 BC КАЗАХСТАН
Компания от Казахстан предлага сътрудничество на български фирми от фармацевтичния сектор. Компанията работи с едни от най-големите фармацевтични европейски фирми и е техен представител за страни в Централна Азия като Киргистан, Узбекистан, Таджикистан и Монголия. Фирмата предлага представителство в Казахстан на заинтересовани български фармацевтични фирми, които имат интерес от пазара в Казахстан и другите централно азиатски страни. Има е-mail, URL.

------------------------------
Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail:

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си за 2017 г.
Пресконференция на национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ Още
БТПП участва в конференция за политиката на ЕС в подкрепа на МСП
Организирана от Европейския икономически и социален комитет Още
Обсъждане на предстоящи съвместни инициативи България - Канада
С цел активизиране на двустранните отношения в контекста на Споразумението между ЕС и Канада за търговия и инвестиции Още
Покана за участие в двустранни срещи в рамките на Mobile World Congress 2017
27 февруари – 1 март 2017, Барселона Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Отворени обществени поръчки
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска делегация ще посети търговското изложение за ресторантьорско и хотелиерско оборудване в Чикаго
Пътуването ще е през периода 20-27 май 2017 Още