Брой 25 (1289), 06-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Отворени обществени поръчки

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

През последните няколко месеца Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи[1] по отворените данни за обществените поръчки. Обработката на данните показа, че в периода 2007-2015 г. държавните структури са похарчили над 60 млрд. лв. чрез близо 200 хиляди обществени поръчки.

Основният проблем, който ИПИ цели да разрешим чрез проекта „Отворени обществени поръчки”, е да се намали прахосването на обществен ресурс при обществените поръчки. За целта вече са направени няколко анализа по отворените данни и е разработен специализиран сайт, който съдържа както аналитичните материали, така и система за търсене в цялата база данни – www.oop.ime.bg  

Система за търсене

Един от най-ценните инструменти на специализираната страница е търсачката в базата данни. Търсачката позволява да се намерят поръчки по редица признаци като:

  1. Предмет на поръчката (или ключова дума)
  2. Възложител
  3. Тип на поръчката (услуга, доставка или строителство)
  4. Източник на финансиране
  5. Изпълнител

Така например, лесно може да се види, че в периода 2007-2015 г. държавните структури са купили метровлакове за столичното метро за над 300 млн. лв., за PVC дограми са подписани договори за близо 30 млн. лв., а за доставка и монтаж на автомобилни гуми на служебните автомобили са похарчени над 50 млн. лева.

Анализи 

Работата по проекта включва и разработването на няколко анализа въз основа на отворените данни, преглед на международните практики за борба с корупцията в обществените поръчки, както и изготвянето на конкретни препоръки за по-ефективно харчене на публичните средства чрез обществени поръчки (предстои).

Анализите могат да се видят на страницата „Отворени обществени поръчки”. До момента са публикувани:

Система за прогнозиране (предстои)

Обработката на цялата база данни, търсачката и аналитичната работа по проекта дават възможност за прогнозиране на изхода от бъдещи обществени поръчки с определена степен на вероятност. Това се отнася в особено силна степен за някои сектори, в които кандидатите и спечелилите са сравнително малко на брой. Системата за прогноза предстои да се публикува на страницата „Отворени обществени поръчки”. 


[1] Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София.

НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си за 2017 г.
Пресконференция на национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ Още
БТПП участва в конференция за политиката на ЕС в подкрепа на МСП
Организирана от Европейския икономически и социален комитет Още
Обсъждане на предстоящи съвместни инициативи България - Канада
С цел активизиране на двустранните отношения в контекста на Споразумението между ЕС и Канада за търговия и инвестиции Още
Покана за участие в двустранни срещи в рамките на Mobile World Congress 2017
27 февруари – 1 март 2017, Барселона Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Отворени обществени поръчки
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска делегация ще посети търговското изложение за ресторантьорско и хотелиерско оборудване в Чикаго
Пътуването ще е през периода 20-27 май 2017 Още