Брой 81 (1839), 25-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.


Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 година. Националният доклад за България за 2019 г., заедно с документите, поставящи началото на Европейския семестър, послужиха като отправна точка при изготвянето на двата стратегически документа.

Националната програма за реформи се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи специфичните препоръки на Съвета от 2018 г. и на констатираните пропуски в Националния доклад за България за 2019 г. Представен е и преглед на напредъка в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“, както и комплекс от мерки в области на политики, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, и кратко описание на инвестиционната стратегия на правителството за адресиране на инвестиционния недостиг в ключови за растежа сектори.

В Конвергентната програма са отразени приоритетите на правителството за придържане към фискална политика, осигуряваща дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към дейности, които ускоряват икономическия растеж.

С оглед постигане на балансиран растеж, устойчива конвергенция и увеличаване на благосъстоянието на населението българските власти ще продължат с усилията си, насочени към премахването на пречките пред инвестиционната дейност на частния сектор, подобряване качеството на предоставяните публични стоки и услуги, инвестиции в инфраструктура, увеличаване на финансирането в области като образование, здравеопазване и социална закрила, подобряване ефективността и ефикасността на администрацията. Данъчната политика остава предвидима, като същевременно с това ориентирана в посока насърчаване на развитието на бизнеса и инвестиционната активност, чрез запазване на ниските данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции. Правителството ще продължи политиките за повишаване на събираемостта на данъците и борбата със сенчестата икономика, и недекларирания труд.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
Светли Великденски Празници !
НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в Народното събрание, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда
Среща с новоназначения ръководител на СТИВ - Загреб
БТПП и СТИВ ще насърчават връзките между предприемачи от двете страни Още
Предстои осмото издание на Балканския Винен Конкурс и Фестивал
Организационна среща с председателя на Българската асоциация на износителите на вино Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кръгла маса на тема „Професионално образование – поглед в бъдещето” се проведе в Стара Загора
В рамките на седмото издание на Областната панорама по професионално образование и кариерно развитие Още
ФИНАНСИ
Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана за българско участие в международно изложение за хранителни продукти, безалкохолни напитки и вина “SIAL”
19-21 септември 2019г., Делхи, Индия, на изложбена площ, осигурена със средства от ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията приема нов регламент за намаляване на трансмазнините в храните
Регулацията ще влезе в сила от 2 април 2021г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network