Назад

Онлайн уъркшоп „Преходът към биоикономика“


ИАНМСП организира онлайн уъркшоп на тема „Преходът към биоикономика“, който ще се проведе на 12.09.2022 г. (понеделник) от 15:00 часа.

По време на събитието участниците ще имат възможност да разберат повече за различни аспекти от прехода към биоикономика в България, както и да обсъдят потенциала на страната ни в областта.

Събитието се организира като част от проекта GoDanuBio, който е съфинансиран от ЕС и има за цел да използва кръговата биоикономика в Дунавския регион, като инструмент за ревитализиране на селските райони и насърчаване на регионалното развитие. Дългосрочната цел на проекта е да подобри социално-икономическия статус на региона, допринасяйки за опазването на околната среда, климата и ресурсите, както и за насърчаване развитието на селските райони.

В уъркшопа ще бъдат използвани съвременни методи и средства за комуникиране, работа в екип, форми за участие на гражданите в местното самоуправление, техники за стимулиране на общуването, дискутиране на план за действие за подобряване на гражданското участие по темата.

Участието е безплатно. След направена регистрация ТУК ще получите линк за включване.

Лице за контакт: Ива Маринова, тел. 02/940 7950, e-mail: i.tsvetkova@sme.government.bg