Назад

Опознавателна среща с ръководството на Международна търговска палата – Хюстън, ТексасРеджи Грей, председател на Международна търговска палата на гр. Хюстън, САЩ - https://houstonicc.org/ посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Представена бе дейността на палатата на Хюстън, като бе споделено, че в нея членуват освен големи американски компании също така и компании от Мексико и други страни от региона на Южна Америка.

Членовете на международната палата се занимават с инвестиции в големи инфраструктурни проекти като пътища, железопътна инфраструктура, атомна енергия, селско стопанство, геотермални проекти и др. Участието се осъществява под формата на публично-частно партньорство. По време на разговора бе договорено в близко бъдеще да се осъществят размяна на бизнес делегации между двете организации по предварително изразен интерес с цел организиране на срещи. 

При интерес от участие българските компании в бъдеща бизнес делегация до САЩ, същите могат да заявят предварителен интерес към дирекция “Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП на имейл – irelations@bcci.bg и тел. 02/8117421