Брой 23 (2278), 03-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за кредитните институции


Европейската комисия и Европейският банков орган /ЕБО/ да се уведомяват за всеки закон, който изрично позволява на предприятие, различно от кредитна институция, да извършва публично привличане на влогове и други възстановими средства, от органа на който е възложен контролът по изпълнението на съответния закон. При възникване на съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или че е налице повишен риск от такива действия в банка, БНБ преразглежда издадените от нея одобрения и при необходимост налага надзорни мерки.

На лице, което възпрепятства Централната банка, подуправителя, ръководещ Управление "Банков надзор" при осъществяване на надзорни правомощия, се налага: глоба от 1000 до 4000 лв., при повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв., когато е физическо лице. Когато е юридическо лице - имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 200 000 до 500 000 лв.

Лиценз за извършване на банкова дейност се издава, ако в срок до три месеца от получаване на уведомлението, заявителят удостовери, че са изпълнени определени допълнителни условия, сред които е записалите акции лица да са направили вноски на обща стойност, не по-малка от минимално необходимия капитал за извършване на банкова дейност.

БНБ издава одобрение или отказва такова в четиримесечен срок от получаване на заявлението, но не по-късно от шест месеца от получаване на заявлението.

В срок до 28 юни 2021 г. финансовите холдинги майки и финансовите холдинги майки със смесена дейност, извършващи дейност към 27 юни 2019 г., подават заявление за одобрение, разписа НС.

Финансов холдинг майка от държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност от държава членка, финансов холдинг майка от Европейския съюз и финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз е длъжен да поиска издаване на одобрение от БНБ, когато тя е консолидиращ надзорен орган.

БНБ може да изиска незабавна замяна на одитор на банка, който не изпълнява задълженията си по този член, решиха още депутатите.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на Балканските палати прие приоритетите и програмата си за 2021 г.
Остава ключовата цел – регионално сътрудничество и взаимна търговия за стабилност и общ просперитет Още
Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания
БТПП набира заявки от фирмите за осигуряване на стаж срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част Транспортна свързаност
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на европейската индустрия 2021
23 - 26 февруари 2021 г. Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 януари 2021 г. автономните мерки за суспендиране на митата и автономните тарифни квоти
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за кредитните институции
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България изпрати в ЕК заявления за вписване на киселото мляко и бялото саламурено сирене като защитени продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network