Назад

Експортен каталог на молдовски производители от различни браншове


Търговско-промишлената палата на Република Молдова представя на членовете на БТПП Експортен каталог (англ. ез.). Той съдържа информация/оферти от  молдовски производители от различни браншове, експортно ориентирани.

Информация за членовете на ТПП на Молдова и тяхната дейност също е на разположение в търговски регистър ТУК

За допълнителна информация и въпроси: тел.: +37378783002; +37369859300, e-mail: consult@chamber.md