Назад

Проведе се Информационна сесия относно възможностите за участие на български фирми в Осмата тръжна процедура за България


Министерството на иновациите и растежа и Европейската космическа агенция (ЕКА) проведоха Информационна сесия относно възможностите за участие на български фирми и научни организации в Осмата тръжна процедура на ЕКА за България. На събитието в София тех парк експертите на Агенцията дадоха насоки относно критериите за участие в процедурата към всички заинтересовани страни.

В края на информационния ден представителите на ЕКА проведоха и индивидуални консултации, както и срещи с водещи компании в космически сектор у нас.

Осмата тръжна процедура ще отвори на 18 юли 2022 г., като крайната дата за подаване на проектни предложения на страницата на ЕКА ще бъде 22 септември 2022 г. Тя е насочена към български фирми или академични и изследователски организации. Процедурата се отнася за следните категории дейности:

• Космическа наука;

• Научни изследвания и приложения;

• Телекомуникации;

• Микрогравитационни изследвания;

• Инженеринг и оползотворяване на наземния сегмент.

Между 70 000 лв. и 800 000 лв. могат да получат микро, малките и средни предприятия и научноизследователските организации в България за създаване на нови космически технологии, приложения и учебни програми за космическо инженерство.

Ще се финансират проекти и приложения, свързани с летателния сегмент, космически приложения, подготвителни дейности, оборудване или подходящи за мисиите на ЕКА продукти, демонстрации на технологии, пазарни проучвания, макетни дейности и др.

Най-добрите български разработки ще намерят приложение в дейността на Космическата агенция.