Назад

Позиция на Европалати относно предложението на Европейската комисия за Закон за критичните суровини


Мрежата на Европалати се ангажира с устойчива и отговорна икономическа дейност, която е в съответствие с Европейския зелен пакт. Въпреки това бизнесът трябва да има достатъчен достъп до суровините, необходими, за да направи прехода успешен. Ето защо Европалати подкрепя усилията на Европейската комисия да гарантира сигурността на доставките чрез Закона за критичните суровини. Европалати отбелязва обаче, че трябва да бъдат направени допълнителни подобрения в него, за да се увеличи максимално потенциалът му за частния сектор на ЕС.

Предложението на Европейската комисия за Закон за критичните суровини е добре дошла и необходима стъпка към повишаване на сигурността на доставките на критични суровини във времена, когато търсенето нараства експоненциално, докато европейската и световната икономика извършват преход към нисковъглеродна икономика. Въпреки че ускоряването и дебюрократизацията на стратегическите проекти за снабдяване със суровини както в ЕС, така и в трети страни е полезно и актуално, предложението има някои недостатъци по отношение на обхвата или допълнителните тежести, наложени на компаниите по отношение на отчетността и задължения за мониторинг, което все още възпрепятства пълната му ефективност за европейските компании.

Защо мрежата на камарите смята предложението на ЕК за Закон за критичните суровини за полезно

Европейският бизнес е изцяло ангажиран с устойчивостта и зеления преход, а мрежата на Европалати активно подкрепя безброй компании в ЕС в прехода към нисковъглеродна икономика. Въпреки това, за да успее зеленият преход, европейските компании се нуждаят от достъп до надеждни канали за доставка на суровини, което прави Закона за критичните суровини на ЕС важен законодателен акт за европейските компании.

Пълният текст на позицията на Европалати ТУК