Брой 63 (823), 01-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“


Отворена е покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България  2014-2020 г.“ Тя е обявена от Управляващия орган на Програмата – Министерството на регионалното развитие и публична администрация на Румъния, на основание решение на Мониторинговия комитет от 25 март 2015 г.

Общият бюджет, който ще бъде на разположение в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения, е в размер на 208.1  милиона евро. Крайният срок за подаване на проекти е до 30 юни 2015 г. за проекти с „меки“ мерки. За проекти с инвестиционни мерки в областта на транспорта, околната среда, извънредните ситуации предложения ще бъдат приемани до 30 септември 2015 година.

Като Национален орган по програмата Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще предоставя на българските партньори национално съфинасиране в размер на 13 % от одобрения бюджет на проектите. Тя ще възлага и осъществяването на първо ниво на контрол.

Необходимата информация за кандидатите е обявена на интернет страницата на програмата.

Българските кандидати могат да изпращам въпроси към Националния орган на следния e-mail: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за обучение „Нови възможности за реализация на продукти в и извън България”
Представяне на всички онлайн канали за реализиране на стоки и услуги, увеличаване обема на продажбите.. Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проблемите на Област Враца и възможните пътища за тяхното решаване дискутираха представители на бизнеса и депутати от региона
Формулирани бяха основните регионални проблеми и конкретни предложения към депутатите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
На българските партньори се предоставя национално съфинасиране в размер на 13% от одобрения бюджет на проектите Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите: Излишък в бюджета от 250 млн. лв. към края на март
По-високи приходи - само през последните два дни в приходните агенции са влезли 340 млн. лв. Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие и Международната инвестиционна банка ще финансират съвместно бизнес проекти
Изпълнителните директори на двете банки подписаха официален Меморандум за сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-малко вредни отпадъци: ЕС ограничава използването на пластмасови торбички
Всяка година 8 милиарда пластмасови торбички се изхвърлят в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN