Брой 63 (823), 01-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Проблемите на Област Враца и възможните пътища за тяхното решаване дискутираха представители на бизнеса и депутати от региона


Проблемите на Област Враца и възможните пътища за тяхното решаване дискутираха представителите на бизнеса и депутати от региона на среща, организирана от ТПП-Враца, на тема „Подкрепа и целенасочено въздействие за Област Враца“.

Илиана Филипова, изп. директор ТПП-Враца, направи презентация „Конкретна подкрепа и целенасочено въздействие за област Враца“. В анализа бяха посочени проблеми, като хроничен недостатък на регионална политика, ограничен демографски потенциал, амортизирана инфраструктура, силен натиск върху социалната система. Като най-важни сектори за инвестиране тя определи земеделието в посока повишаване на добавената стойност, транспортно-логистичния сектор, с основен акцент Дунав мост 2 и пристанищен комплекс Лом, академичния сектор и високите технологии и не на последно място туризма.

Предложения за подпомагане на бизнеса направи председателят на УС на ТПП Враца и член на ИС на БТПП Евгени Евгениев. Сред тях са освобождаване от осигуровки на инвестиращите в нови работни места тук, освобождаване от данък печалба за фирми, които я реинвестират, създаване на преработваща промишленост, активно използване на възможностите на Дунавската стратегия.

Като основни регионални проблеми бяха посочени:

 • - Обезлюдяване на Северозападен район, демографски срив, висока безработица;
 • - Недостатъчни чуждестранни инвестиции;
 • - Ниска конкурентоспособност;
 • - Липса на инфраструктурно осигуряване;
 • - Концентрация на бизнеса в столицата, което затруднява фирмите от провинцията;
 • - Образование: изместване на фокуса на средното образование от професионално ориентирано към мениджър и лидерско ориентирано; липса на дуално обучение; Липса на условия за след дипломното повишаване на квалификацията със специализирана професионална насоченост.

Сред останалите изказвания най-много бяха въпросите, касаещи работата на ЧЕЗ, която бави с години включването на нови фирми към съществуващата ел. система.

Подадените конкретни предложения към депутатите бяха следните:

 • Да се създаде единен държавен орган за ръководство, координация и контрол на дейностите, свързани със социално-икономическото развитие на Северозападния район и останалите слабо развити райони в страната;
 • Да се разработи и приеме законова и подзаконова нормативна база, стимулираща ускореното развитие на слаборазвитите райони.
 • Осигуряване на подкрепа в развитието на агробизнеса;
 • Стимулиране развитието на туризма;
 • Да се определи целеви финансов ресурс от структурни и инвестиционни фондове за реализиране на проектите от стратегията за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район. Ресурсът да бъде насочен както към изпълнение на приоритетни проекти на местно ниво, така и към обявяване на целеви за региона процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съобразно нуждите и спецификата на региона, водещи до растеж и заетост;
 • Да се изготви инвестиционна програма за осъвременяване на инфраструктурата на Северозападния район в съответствие с европейските стандарти;
 • Да се намали данъчната ставка за преработващата промишленост;
 • Облекчен режим за заселване на българи от Украйна и други страни в Северозападна България;
 • При кандидатстване с проект от Северозападна България, отговарящ на всички критерии да бъде класиран директно;
 • Освобождаване от задължения за осигуровки /здравни и социални/ на предприемачи от северозападна България;
 • Освобождаване от данък печалба на инвеститори в Северозападна България;
 • Да се направят законови промени в Административно процесуалния кодекс (АПК), с които да се въведе мълчаливото съгласие.
 • Приоритет на пътя Мездра – Ботевград.
 • Cъздаване на инвестиционен фонд, базиран в област Враца, с участие на бизнеса от областта.

На срещата присъстваха народните представители инж. Петя Аврамова и Красен Кръстев от ГЕРБ, Георги Божинов от БСП, Айхан Етем от ДПС и Красимир Богданов от ПФ.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за обучение „Нови възможности за реализация на продукти в и извън България”
Представяне на всички онлайн канали за реализиране на стоки и услуги, увеличаване обема на продажбите.. Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проблемите на Област Враца и възможните пътища за тяхното решаване дискутираха представители на бизнеса и депутати от региона
Формулирани бяха основните регионални проблеми и конкретни предложения към депутатите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
На българските партньори се предоставя национално съфинасиране в размер на 13% от одобрения бюджет на проектите Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите: Излишък в бюджета от 250 млн. лв. към края на март
По-високи приходи - само през последните два дни в приходните агенции са влезли 340 млн. лв. Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие и Международната инвестиционна банка ще финансират съвместно бизнес проекти
Изпълнителните директори на двете банки подписаха официален Меморандум за сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-малко вредни отпадъци: ЕС ограничава използването на пластмасови торбички
Всяка година 8 милиарда пластмасови торбички се изхвърлят в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN