Назад

Правителството насочва €350 млн. евросредства за компенсации за потребители на енергия


Министерският съвет реши 350 млн. евро от бюджета на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. да бъдат насочени за покриване на енергийните нужди на бизнеса и крайните потребители.

Компенсациите се отпускат чрез прилагане на т.нар. Инструмент SAFE, създаден на европейско ниво, в подкрепа на малките и средни предприятия и уязвимите домакиства, които са особено засегнати от увеличете цени на енергията в контекста на войната в Украйна.

За целта ще бъде използвано европейско финансиране от бюджета на шест оперативни програми - ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ОП „Околна среда“ ОП „Региони в растеж“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление“.