Назад

Предстоящо обучение по дигитализация и геймификация на процесите във формалното образование по предприемачество


В периода 17-22 юли т.г. фондация Интерактивна България с партньорството на БТПП организира обучение на тема: Дигитализация и геймификация на процесите във формалното образование по предприемачество. Обучението ще се проведе в зала А на БТПП. На участниците подробно ще бъде представен иновативния образователен дигитален продукт Game of Business, разработен по програма Еразъм+. Платформата предоставя динамична и ангажираща среда, която насърчава учениците и младежите да развиват предприемаческо мислене и умения чрез набор от структурирани образователни модули и интерактивни дейности и симулации.

Обучението е безплатно, насочено най-вече към преподаватели по предприемачество.

Подробна информация за обучението и форма за записване ще намерите на ТУК