Брой 33 (2039), 17-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Индивидуални административни актове в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“


Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № 3 относно подписването на решенията по чл. 22 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Решението по смисъла на чл. 22 от ЗОП задължително съдържа име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, което е издало акта. Съгласно чл. 39а от ЗОП възлагането на обществени поръчки се осъществява с електронни средства чрез използване на националната платформа като решенията по чл. 22 от ЗОП се създават в платформата, а подписването им е с квалифициран електронен подпис. В този смисъл те представляват електронен документ, който съдържа електронно изявление (чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕУУ), като автор на изявлението е лицето, изрично посочено в документа като възложител (чл. 4 от ЗЕДЕУУ).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Трябва да се учим от най-добрите в туризма
Изказване пред 7-мата среща на Националния борд по туризъм Още
Глобален форум GS1 2020
Силата на GS1 да променя начина, по-който работим и живеем Още
БТПП със свой представител на изложението INDIA TELECOM 2020
Над 40 водещи индийски компании в областта на телекома Още
БГ Баркод: с грижа за духа и тялото
Българската фирма „НИК БЮТИ“ ЕООД е въвела най-много продукти за седмицата 3-7 февруари в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Хасково се проведе традиционната среща на бизнеса с дипломатически представители
Хасковската търговско-промишлена палата отличи фирми за принос в развитието на регионалната икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-04-2 за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт...
ФИНАНСИ
Приключи редовната мисия на МВФ по член IV от Учредителния договор
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Индивидуални административни актове в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
ГЛЕДНА ТОЧКА
За предприватизационния и следприватизационния контрол в България
Автор: Институт за пазарна икономика Още