Брой 152 (157), 07-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България

България и Румъния: Набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС


България и Румъния обявяват Покана за подаване на съвместни НИРД проекти, акцентиращи върху разработването на иновативни продукти, услуги или процеси във всички технологични области. Очаква се в рамките на проектите кандидатите да разработят продукти, в тяхната допазарна фаза, които имат сериозен пазарен потенциал по отношение на България, Румъния и Европа.

За България Изпълнителна aгенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще осигури достъп до публично финансиране за съвместните проекти.

Условия за допустимост:

  • Кандидатите трябва да включват поне едно румънско и едно българско МСП, развиващо научно-изследователска дейност. Участието на изследователски организации/университети/големи предприятия е допустимо в качеството им на допълнителни участници или подизпълнители, в съответствие с правилата на финансиране на всяка от страните.
  • В проектите могат да участват изследователски организации, университети и предприятия от други държави, но те няма да получат финансиране и съответно трябва сами да осигурят средства за разходите, които предвиждат.
  • Проектът трябва да има очевидно преимущество и добавена стойност като резултат от сътрудничеството между участниците от двете страни (напр. увеличено знание, търговски успех, достъп до научно-изследователска инфраструктура, др.)
  • Проектът трябва да отчита приноса на всеки един от участниците от двете страни и да бъде от съществено значение и за двамата партньори.

 

Всеки кандидат, чийто съвместен НИРД проект отговаря на посочените по-горе критерии, може да подаде проектно предложение в съответствие с националните нормативни разпоредби и действащите правила и процедури.

Подаването на проекти и тяхното одобрение обхваща две фази:

1) Проектните предложения, които отговарят на изискванията на програма Евростарс, трябва да бъдат подадени електронно на следния интернет адрес: http://www.EUROSTARS-EUREKA.eu  не по-късно от 20 септември 2012 г.

Следващият краен срок за подаване на проектни предложения е 4 април 2013.

2) Участниците в одобрени от Групата на високо равнище на програма Евростарс проекти от България и Румъния ще бъдат поканени да подадат заявления за получаване на финансиране в съответствие със съответните национални правила и процедури.

Допълнителна информация ТУК

За контакти: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, тел. 02 9407944; 9407952, e-mail: b.vatashka@sme.government.bgs.evgenieva@sme.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
Особено уязвим е малкият и среден бизнес; изкривяват се условията за равностойна конкурентна среда Още
БТПП: Страната ни се нуждае от 1 милиард евро за наука и иновации
Инвестициите на бизнеса в иновации да се освобождават от данъци Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум в Добрич
Форумът ще се състои по време на Добрички панаир „Селското стопанство и всичко за него” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци
България е сред 12-те държавите членки с най-големи пропуски в управлението на битовите отпадъци Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.
Регистрирано е намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
България и Румъния: Набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС
Целта е разработване на иновативни продукти, услуги или процеси във всички технологични области Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги
Освен за одитори, обучението е и за желаещи да подобряват качеството на преводаческите услуги на своята организация Още