Брой 220 (225), 12-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Стартират преговорите с ЕК за еврофинансирането на България в периода 2014-2020 г.


Днес, 12 ноември, беше представена официалната позиция на Европейската комисия относно разработването на Договора за партньорство и програмите, които ще бъдат финансирани от фондовете на Европейския съюз в България за новия програмен период. Представянето даде началото на преговорите на страната ни с ЕК относно областите на финансиране на оперативните програми, които ще се изпълняват у нас в периода 2014-2020 г.

Представянето на позицията се проведе на среща на високо равнище с представители на българското правителство и генералните дирекции на ЕК, които отговарят за средствата по Общата стратегическа рамка на ЕС. Официални гости и участници от страна на ЕК бяха Валтер Дефа, генерален директор на ГД „Регионална политика“, Йежи Плева, заместник генерален директор в ГД „Селско стопанство и развитие на селските райони“, Петер Стуб Йоргенсен - директор на Дирекция „Социална пазарна икономика на страните членки на ЕС” и Стефанос Самарас, Началник отдел „Структурни мерки” в ГД „Морско дело и рибарство”.

Най-неотложните предизвикателства в България са свързани с участието на пазара на труда, благоприятна за иновации бизнес среда, развитие на инфраструктурата, ефективността на ресурсите и капацитета на публичната администрация и съдебната система, които са взаимосвързани.

Тези ключови моменти са заложени в становището на службите на ЕК относно разработването на споразумения за партньорство и програми в България за периода 2014-2020 година.

Според позицията на комисията фондовете на общата стратегическа рамка (ОСР) трябва да бъдат насочени едновременно към насърчаване на конкурентоспособността и сближаването, като се определят правилни инвестиционни приоритети за отделните държави.

Необходимо е да се извърши цялостно пренасочване на фокуса на разходите към научно-изследователска дейност и иновации, подкрепа за малките и средни предприятия, качествено образование и обучение, както и интегриране на целите, свързани с климата и преминаване към ресурсно ефективна нисковъглеродна икономика.

В становището се посочва, че за да се постигне това, планирането и управлението на фондовете на ОСР трябва да преодолеят изкуствените бюрократични граници в следващия програмен период и да бъде разработен силен интегриран подход за мобилизиране на полезни взаимодействия и постигане на оптимално въздействие както в държавите, така и през границите.

Необходимо е внимателно насочено и ориентирано към резултати използване на фондовете на ОСР, което да увеличи до максимум техния комбиниран ефект.

Министър Томислав Дончев коментира, че когато преди седмица получил становището на ЕК с радост установил, че разликите между анализа на евроекспертите и на нашите са нищожни.
„Ние имаме сходно разбиране не само за това какви са нуждите на България, но и какви трябва да са целите", заяви Дончев и добави: „Не сме чакали позицията на еврокомисята, за да видим от какво има нужда България".

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес етиката - основен принцип за устойчива бизнес среда
БТПП с приетия още през 1994 г. Кодекс по етика насърчава етични бизнес практики и изграждане на коректни и отговорни бизнес отношения Още
Българска бизнес делегация ще придружава министъра на външните работи Николай Младенов в Алжир
Ще се проведе двустранен бизнес форум с участие на алжирски компании Още
Новият търговски представител на Тайланд посети БТПП
Части и компоненти за компютри, ориз, пакетирани морски продукти са потенциални позиции във вносната ни стокова листа от Тайланд Още
Покана за участие в дегустация на български вина в Посолството на България в Индия
Инициативата е поредна стъпка към насърчаване търговията с Индия и навлизане на качествени български продукти на индийския пазар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират преговорите с ЕК за еврофинансирането на България в периода 2014-2020 г.
Среща на високо равнище между представители на българското правителство и генералните дирекции на ЕК Още
Сключване на допълнителни споразумения с бенефициентите по процедура „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Известни личности от Европа призовават европейските лидери да подкрепят „Еразъм“
Настояват инвестициите в сферата на образованието и обучението да заемат централно място в отговора на Европа по отношение на кризата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция „Предизвикателствата пред България за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци"