Брой 120 (377), 24-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Оперативна програма „Добро управление“ – възможност за участие в обществени поръчки, през следващия програмен период


Ръководителят на работната група за разработване на бъдещата Оперативна програма „Добро управление", Ирена Първанова, представи приоритетите и мерките, които се предвижда да бъдат финансирани в рамките на следващия програмен период 2014-2020. „Предизвикателство е да се програмира оперативна програма с името „Добро управление", но на този етап е много важно администрацията да докаже, че работи ефективно." - каза Първанова в обръщението си по време на регионалната конференция, организирана от Посолството на САЩ. Основната тема бе „Прозрачност в управлението на обществените поръчки", в рамките на която се очертаха възможностите, произтичащи от проекти по оперативните програми на Европейския съюз за следващия програмен в България.

На конференцията беше представено настоящото състояние и предизвикателствата пред обществените поръчки в ЕС и България, процедурите по възлагане и изпълнение в САЩ, проблемите на фирмите от САЩ при участие в обществените поръчки в ЕС, позитивни и негативни практики при провеждането им, възможности, произтичащи от проекти по оперативните програми на ЕС за следващия програмен период 2014-2020 г. в България и Румъния. Експертите обсъдиха мерките, които трябва да се предприемат, за по-прозрачен и улеснен процес на провеждане на обществените поръчки. Като приоритетни бяха идентифицирани въвеждането на електронна платформа за обществените поръчки, нов Закон за обществените поръчки, както и повишаване подготовката на българската администрация.

Допълнителна информация

Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) е логичното продължение на оперативните програми „Техническа помощ" и „Административен капацитет". През следващия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за управление на средствата от ЕС.

Целта на програмата е осигуряване на допълнителни финансови средства за изпълнение на стратегическите приоритети на България в изброените области. Бенефициенти на програмата са всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво) и съдебната система, обучителните им институти, както и структурите на гражданското общество.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът на председателите обсъди и актуализира предложения за подобряване на икономическата среда
Сред обсъжданите теми бе и участието на БТПП в проект „Нови възможности за моето бъдеще“ Още
БТПП подготвя пакет от услуги, ориентирани към руските компании
Целта е да бъдат подпомогнати с информация при осъществяване на инвестиционни намерения у нас Още
Покана за участие в Българо-украинска конференция
Перспективи и нови възможности за бизнес в контекста на създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна Още
Предстои Българо-китайски бизнес форум в София
Формулирането на стратегии за износ на висококачествени продукти от България за Китай е сред целите на форума Още
Започва работна среща по проект DIHK-CEFTA
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Институтът за пазарна икономика представи регионалния профил на Хасковския регион
Анализът включва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МИЕ ще подготви втора версия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"
Министерството стартира нов диалог с цел по-пълно отразяване на представените становища от страна на бизнеса и браншовите организации Още
Оперативна програма „Добро управление“ – възможност за участие в обществени поръчки, през следващия програмен период
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Системата за електронни услуги на Министерството на регионалното развитие стартира в реална среда
Внедрен е и електронен публичен регистър на издадените предварителни разрешения за строеж в свлачищни райони Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Измерване на институционалната конкурентоспособност в Европа*
Индексът, измерващ институционалната конкурентоспособност, е съставен от редица компонентни фактори, разделени в няколко основни области Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство