Брой 120 (377), 24-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Системата за електронни услуги на Министерството на регионалното развитие стартира в реална среда


Тестовият вариант на системата за предоставяне на четирите електронни услуги, които Министерството на регионалното развитие предлага пилотно за граждани, бизнеса и общините приключи. От 21 юни в реална среда се заявяват най-търсените услуги, които предоставя Министерството на регионалното развитие (МРР).

Порталът, през който услугите могат да бъдат заявявани (http://e-services.mrrb.government.bg:88/acswebservices/ )  е достъпен онлайн. До него може да се стигне и през интернет страницата на министерството.. Единственото условие е заявителите да разполагат с квалифициран електронен подпис. 

Четирите електронни услуги са предназначени за потребители, които заявяват разрешения за оценяване на съответствието на строителни продукти и разрешения за издаване на технически одобрения, одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение, издаване на предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности и за строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони.

В рамките на проекта е разработен и внедрен електронен публичен регистър на издадените предварителни разрешения за строеж в свлачищни райони.

Първите три от най-използваните и отнемащи най-много време за издаване на разрешения електронни услуги са в полза за гражданите и бизнеса. За предоставянето им се заплаща такса, определена в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното и от областните управители. От четвъртата услуга, която е безплатна, могат да се възползват и общини. 

Електронните услуги могат да бъдат заявявани, независимо от времето и от мястото, на което се намира заявителя. Подаването на заявление по електронен път ще спести време за потребителите, ще подобри отчетността и прозрачността на предоставянето им, а броят на обработените документи ще се увеличи двойно.  

Електронните услуги бяха разработени в рамките на проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”. Стойността на проекта е 838 904 лв. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Административен капацитет“.

В рамките на проекта е осигурена свързаност на системите на всички звена в рамките на МРР чрез изграждане на обща архитектура на вътрешно административните връзки и връзките с потребителите. Разработена и внедрена е структура за използването на вътрешен електронен подпис в рамките на министерството, чрез който документите могат да се подписват, съгласуват и съхраняват в електронен вид, като по този начин се повишава сигурността на достъпа до информационните архиви. Актуализирани  са вътрешните правила за работа на администрацията с електронни документи в съответствие с действащото в областта законодателство. Внедрена е система за управление на  качеството  и информационната сигурност, която е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съветът на председателите обсъди и актуализира предложения за подобряване на икономическата среда
Сред обсъжданите теми бе и участието на БТПП в проект „Нови възможности за моето бъдеще“ Още
БТПП подготвя пакет от услуги, ориентирани към руските компании
Целта е да бъдат подпомогнати с информация при осъществяване на инвестиционни намерения у нас Още
Покана за участие в Българо-украинска конференция
Перспективи и нови възможности за бизнес в контекста на създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна Още
Предстои Българо-китайски бизнес форум в София
Формулирането на стратегии за износ на висококачествени продукти от България за Китай е сред целите на форума Още
Започва работна среща по проект DIHK-CEFTA
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Институтът за пазарна икономика представи регионалния профил на Хасковския регион
Анализът включва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в региона Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МИЕ ще подготви втора версия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"
Министерството стартира нов диалог с цел по-пълно отразяване на представените становища от страна на бизнеса и браншовите организации Още
Оперативна програма „Добро управление“ – възможност за участие в обществени поръчки, през следващия програмен период
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Системата за електронни услуги на Министерството на регионалното развитие стартира в реална среда
Внедрен е и електронен публичен регистър на издадените предварителни разрешения за строеж в свлачищни райони Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Измерване на институционалната конкурентоспособност в Европа*
Индексът, измерващ институционалната конкурентоспособност, е съставен от редица компонентни фактори, разделени в няколко основни области Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство