Назад

Проектът на новата Програма за храни е изпратен до Европейската комисия за одобрение


Проектът на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. е изпратен до Европейската комисия за официално одобрение, след като по-рано през седмицата беше приет от правителството. България ще получи по Програмата 411 млн. лв. за материална подкрепа на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация.

Средствата, които ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд+ и националния бюджет, са почти два пъти повече спрямо предходния програмен период (2014-2020 г.). Това ще позволи да бъдат разширени както целевите групи, така и видовете помощ. Към познатото до момента подпомагане с пакети с хранителни продукти и топъл обяд ще бъде добавена подкрепа с хигиенни материали, бебешки продукти от първа необходимост за новородени и кухня за деца от 10 месеца до 3 години.

Предвижда се различните видове подкрепа да достигнат общо до над 600 000 души от уязвимите групи, които поради бедност не могат да осигурят прехраната и основните си жизнени потребности сами.
Партньорските организации са длъжни да предоставят на потребителите и съпътстващи мерки, съобразени с индивидуалните им нужди и с акцент върху преодоляване на социалната им изолация.