Брой 62 (2317), 31-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Над 1,6 млн. души в България трябва да преминат курсове за развитие на дигитални умения


Над 1,6 млн. души в България трябва да преминат курсове за придобиване и надграждане на дигитални умения. Това заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на Информационния ден за представянето на процедурата „Развитие на дигиталните умения”. Изпълнението на проектите по тази процедура е само един от първите етапи на мащабна серия от мерки, които ще се приложат за придобиване на дигитални умения у населението и внедряване на Европейската рамка за дигитални умения. Затова в следващия програмен период предстои широко да се разгърнат обучения за дигитални умения, които ще се финансират както по линия на програмата за Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. (ПРЧР), така и по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Процедурата „Развитие на дигиталните умения“ има за цел да идентифицира необходимите дигитални умения за успешно изпълнение на ключови длъжности и професии в 90 икономически дейности и да разработи унифицирани профили на дигиталните умения, които да бъдат използвани при наемането и обучението на работната сила. Представената процедура е с общ бюджет от близо 14 млн. лв. и се изпълнява в рамките на два компонента. 

Компонент 1 предвижда разработване на методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения и компетентности по икономически сектори. Ще се определят и специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, спрямо развиващите се технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Ще се идентифицират и профили на дигиталните умения по ключови длъжности и професии и инструменти за оценка на специфични дигитални умения. Работата по разработване на инструментариума ще се подпомага от експертна работна група с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката, Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение. 

Чрез изпълнението на проекти по Компонент 2 ще могат да се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения. Проекти по Компонент 2 на процедурата могат да подават само национално представителните организации на работодателите и на работниците в партньорство помежду си и с Министерство на труда и социалната политика. Допустим партньор е и Националната агенция за професионално образование и обучение. 

Процедурата е с 3 крайни срока за подаване на проектни предложения, като първият изтича на 16 април 2021 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация от АОБР относно правната уредба на сумираното изчисляване на работното време
Колективното договаряне е една от основните функции на организациите на социалните партньори и отхвърлянето му е в разрез с фундаменталната логика на индустриалните отношения Още
Баркодът става на 50 години
GTIN, номерът зад баркода, разработен преди 50 години, е променил световната търговия и е включен в класацията „50 неща променили съвременната икономика” Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Брянска област с интерес към българския пазар
7 април от 11 часа, необходима е предварителна регистрация Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската газова асоциация с Пътна карта за ускорена газификация
Предоставена е на основните политически партии и коалиции, участващи в предстоящите парламентарни избори 2021 Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за проект на нов завод край Пловдив
На стойност близо 40 млн. лв. за изграждане на високотехнологичен завод за алуминиеви профили за прозоречни решения и фасади Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Заводските цени растат през февруари
На месечна и на годишна база Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 1,6 млн. души в България трябва да преминат курсове за развитие на дигитални умения
С финансиране както по линия на ПРЧР 2021-2027 г., така и по Националния план за възстановяване и устойчивост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От 01.04.2021 г. данъчно задължените лица ще имат достъп до е-услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Специален доклад на Европейската сметна палата относно митническия контрол
Недостатъчната хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network